حضرت مهدی در ادیان دیگر چگونه توصیف شده اند؟

0 20

توصیفات زیادی از این حضرت در ادیان دیگر شده است که می توانید به کتب مربوطه مراجعه کنید و ما به چند تا ازآنها فقط اشاره می کنیم : درانجیل متی از او به عنوان پسرانسان یاد شده است آنجا که می گوید شما نیز حاضرباشید. زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید.

( قاموس مقدس, ص ۲۱۹)
درتورات کتاب مقدس یهودیان آمده است مسکینان را به عدالت داوری دعوت خواهد کرد . گرگ با بره سکونت خواهد کرد. ودرتمامی کره مقدس من ضرر وفسادی نخواهد کرد. زیرا که جهان از معرفت خداوند پرخواهد شد. ( تورات : کتاب اشعیای نبی, فصل ۱۱)
درزبور نیز که کتاب آسمانی حضرت داود است وهمچنین درکتب مقدسه هندوها وبرهمائیان وزرتشتیان وجین ها جملات زیبایی درتوصیف آن منجی عالم هستی آمده است که چون مفصل وطولانی است ازآوردن عبارات صرف نظر کرده ایم و میتوانید به کتب مربوطه دراین زمینه برای اطلاع بیشتر مراجعه نمایید ویا اگر طالب تفضیل بیشتر دراین زمینه هستید دومرتبه با ما مکاتبه نمایید.
آرزوی توفیق برای شما داریم .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.