عدالت یعنی چه ؟

عدالت خدا
0 44

عدل در کتاب لغت به معنای میانه روی در امور است. ( کتاب مصباح المنیر )
اما در فرهنگ دین عدل به این معنا است که حق هر حقداری به او داده شده است. یعنی: اگر همسایه ای به همسایه دیگر ظلم وستمی را رواداشت یا فردی از انسانی دیگر حقی را ضایع کرد حق او گرفته شود و ظلم ظالم رفع گردد و ظالم به عقوبت عمل خود برسد دردین به ما توصیه اخلاقی شده است که عادل باشیم وظلم گناه کبیره ای است که حتی خداوند هم او را نمی بخشد مگر آن که خود ستم دیده راضی شود و گذشت کند از طرف دیگر محاکم قضایی وقضات وظیفه دارند که کسانی که درجامعه مورد ستم و تضییع حق قرارگرفته اند رادریابند وحق آنان رابستایند.

اصطلاح دیگر عدل در فرهنگ دینی عادل بودن خداوند است که یکی از اصول دین ما می باشد. ( اصول دین توحید عدل نبوت امامت معاد ). عادل بودن خدا به این معنا نیست که مردم برخداوند حق وحقوقی دارند که خدا باید آنها رارعایت کند زیرا هیچ کس برخداوند حقی ندارد همه موجودات براصل وجود بقا وکمالاتی که دارند در همه شون وامورات خود محتاج کامل به خداوند هستند وخداوند همه آنها را از باب لطف وفضل به بندگان خود بخشیده است ومی توانست آنها را از وی دریغ کند بلکه به این معنا ست که در قضاوت وداوری عادلانه رفتار میکند ونیز انسانها را هرگز مجبور به بدی وزشتی نمی کنند بلکه انسانها خودشان با سوء اختیار خود راه هلاکت وسقوط وتباهی را انتخاب وطی میکند وخداوند هرگز برای هیچ کس بدی نخواسته است.

مطالب مشابه:


من بخاطر اینکه در زندگی ام گاهی اوقات دوست دارم جهت راحت شدن اعصابم با دیگران درد دل کنم آیا این عمل غیبت بحساب می آید؟
با توجه به اینکه گفته شده فرشتگان اطاعت محضند و هیچ تخلفی در کارشان نیست پس کار شیطان چگونه قابل توجیه است ؟
اگرفردی دوتا زن یاچندین زن داشته باشد بچه زن اول به زن دوم پدرش چه حکمی دارد وبالعکس؟

چگونه می توانیم راه و هدف شهدا را ادامه دهیم؟
چرا دخترها باید در مقابل پسرها حجاب را رعایت کنند ؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.