چرا مراجع دینی حکم جهاد درمقابل شیطان بزرگ را نمی دهند ؟

جهاد
0 10

*- علی (ع) می فرماید : جهاد برچهار شعبه است.
۱ – امربه معروف « همه نیکیها».
۲ – نهی ازمنکر « همه زشتیها ».
۳ – صدق درهمه موارد جهاد.
۴ – دشمن داشتن مردم فاسق .
پس هرکس امربه معروف کند پشتیبان محکمی برای مردم باایمان می گردد وهرکس ازمنکر (زشتیها ) نهی کند دماغ کفار را به خاک مالیده وهرکس درهنگام جنگ برای خدا حرکت ازروی صدق کند وظیفه ای را که برعهده داشته ادا نموده وهرکس مردم تبهکار را دشمن تلقی کرد وبرای خدا غضب نمود خداوند به خاطر او غضب خواهد کرد واو را روز قیامت خشنود خواهد ساخت. (۱) باتوجه به این تعریف امام (ع) ازجهاد ونظر روشن مراجع تقلید درمسائل مربوط به جهاد دفاعی( مسائل دفاع ) مسلمین همیشه مامور به جهاد هستند وبرآنها واجب است از بذل جان ومال کوتاهی نکنند وحتی مراجع عظام درمورد جهاد دفاعی اذن مجتهد جامع الشرایط را هم شرط ندانستند. (۲) اما در جهاد ابتدائی این امر باید ازطرف امام معصوم «علیهم السلام » یا نماینده منصوب از طرف امام بوده واین نوع امر به جهاد هم در شرئطی انجام نمی گیرد مثلا درزمان امام صادق« علیه السلام» چنین درخواستی از آن حضرت شد اما حضرت با آزمایش درخواست کننده جواب منفی به او دادند.( ۳ )
درهر صورت به امر خداوند ورسول اکرم (ص) و ائمه اطهار ومراجع عظام تقلید یک مسلمان همیشه باید درحال جهاد باشد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.