در دوران بارداری یک زن چه کارهایی باید انجام دهد تا تربیت بچه قرآنی باشد ؟

0 26

تربیت فرزند فقط منوط به چند ماه دوران بار داری نمی شود و به قولی اعمال چهل سال قبل از جنین در رشد و تربیت او نقش دارند با توجه به اینکه امروزه حتی در علم روانشناسی هم به این نتیجه رسیده اند که در طول دوران بار داری اگر مادری بیشتر با صدا ها وآهنگهایی خاصی مانوس باشد فرزند پس از تولد بازتاپ این صدا ها آهنگها را در ذهن و روح دارد و زودتر با این صداها عجین می شود بنابر این اگر مادری در طول بارداری خود را به تلاوت حداقل روزی یک حزء قرآن کریم مامور کند و در شبانه روزی هنگام انجام فعالیتهای دیگر و حتی در طول خواب فضای محیط زندگی اش را با عطر روح انگیز آیات الهی معطر سازد بی شک در تر بیت بچه موثر خواهد بود البته باید به نکات دیگر که در طول این دوران بیش از پیش با ید خود را مودب به آن آداب کند توجه داشته باشد از جمله رعایت لقمه حلال و اینکه حتی از لقمه شبهه دار هم منع کند و مقید بودن به اخلاق حسنه و خوش اخلاقی وانجام مداوم فریضه هایی چون نمازاول وقت همه در ترتبیت بچه قرآنی موثر خواهد بود و البته پس ازتولد فرزند نیز باید فرزند خویش را با آیات قرآن مانوس ساخت .
منابع :
کتاب تر بیت فرزند از آیه الله مظاهری . جهت مطالعه مفید است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.