دوست من از ترس شکستن توبه نمی تواندتوبه کند

توبه
0 19

باید گفت که از سؤالتان چنین فهمیده می شود که دوست شما دُچار کٍشمکش عقل و احساسات شده اند و در این میان احساسات پیروز شده اند .
روانشناسان گفته اند : در باطن آدمی دو نیروی عظیم و دو قدرت مؤثر وجود دارد یکی عقل و دیگری احساسات با فرا رسیدن بلوغ همزمان با رشد اندام عقل و احساسات نیز در راه رشد و شکفتگی قدم می گذارند با این تفاوت که رشد احساسات مانند رشد اندام سریع صورت گرفته اما عقل در کمال آرامی و به تدریج منازل کمال خود را طی می کند و این ناموزنی رشد عقل و احساسات بزرگترین مشکل روانی جوانان را تشکیل داده و منشاء انحرافات اخلاقی آنان می باشد افکار خام و نسنجیده اعمال نادرست و غیر عادی و احیانا طغیانهای نسل جوان اغلب از عدم توازن عقل و احساساتشان سرچشمه می گیرد .
حضرت علی علیه السلام می فرمایند : { عقل آدمی در ۲۸ سالگی کامل میشود }‹۱›
و درجای دیگر می فرمایند :{ آخرین مرحله نهایی تکامل طبیعی عقل در سن ۳۵ سالگی است و از آن پس هر ترقّی و کمال که نصیب عقل می شود تجربی است نه طبیعی } ‹۲›
جوانان به علت شدت تمایلات عاطفی همه چیز و همه کس را از پشت عنیک احساسات می نگرند و ممکن است با یک تحریک کوچک و یا یک ضربه روحی منقلب شده و از راه اعتدال منحرف گردند .
پرسشگر محترم ؛ برای آنکه دوستتان را از منجلاب گناه نجات دهید باید موقعیتی راکه در آن گرفتارند را به او گوشزد کنید اگر ایشان این حقیقت تلخ را باور کنند که در دوران بلوغ و جوانی چراغ عقلشان ضعیف و کم فروغ است و بر عکس احساساتشان نیرومندو آتشین است , اگر بفهمند که عدم توازن عقل و احساسات در دوران جوانی بزرگترین پرتگاه زندگی است . اگر بدانند بعضی جوانان با احساسات نا سنجیده و غیر عقلانی , تصمیم های خطرناک گرفتند و به کارهای ناروائی دست زدند و برای همیشه دچار تیره روزی و بدبختی شدند اگر متوجه شوند که بدون راهنمائیهای مربیان آگاه و دوستان خیر خواه قادر نیستند این پرتگاه چند ساله را به سلامت طی کنند و از سقوط و بدبختی و خطر رهایی یابند , و خلاصه اگر این حقیقت را بپذیرند که برای نیل به خوشبختی و سعادت نیازمند مربیان و برنامه های صحیح تربیتی هستند و سر پیچی از آن تعالیم جز بدبختی و نا کامی اثری نخواهد داشت به نظر می رسد که برنامه های تربیتی را با آغوش باز اسقبال کنند خود سری واستبداد را ترک گویند و تعالیم مربیان و نصایح خیر خواهانه دوستانی چون شما را در کمال صمیمیت و علاقه مندی بکار بندند ‹۲›
علاوه بر اینها به دوست خود گوشزد کنید که این از وسوسه های شیطان است که می خو اهد به این وسیله شما را از انجام توبه باز دارد اما شما در جواب شیطان بگوئید : رحمت الهی قابل و صف نیست و من اگر نتوانم توبه حقیقی کنم آن مقداری که می توانم انجام میدهم شاید خداوند مهربان به جهت همین مقدار توبه که کردم توفیق بالاتر از آن را هم به من بدهد مگر خداوند نگفته است : { لو عُلّم المُدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتو ا شوقا } اگر کسانیکه از من پشت کرده اند می دانستند من چقدر مشتاق باز گشت آنانم از شوق جان می دادند . پس با وجود چنین خد ای مهربان نباید نا امید بود .
شیطان نیز تسلطی بر انسان ندارد و انسان را مجبور به گناه نمی کند و با کمک خداوند انسان به راحتی می تواند به وسوسه های شیطان ترتیب اثرندهد و خود را نجات دهد واگر شخص یکبار در برابر وسوسه های شیطان با یستدن نیروی ایمان در او قویترشده و در برابر وسوسه بعدی توانایی مقاومت بیشتری دارد و به این تربیت هر بار که انسان به وسوسه های شیطان تربیت اثر ندهد شدت وسوسه شیطان کم می شود و در مقابل آن نور ایمان قویتر می شود و شخص موفق به انجام عمل خیر می گردد ‹ ۲›
بنا بر این با پشت پازدن به شیطان مطمئن باشید که وسوسه شیطان راضعیف کرده اید و نور ایمان را به دل خود آورده اید و از خداوند مهربان بخواهید که در این راه به شما کمک کند ما نیز برای پیروزی شما دعا می کنیم .

منابع و ماخذ
۱-مستدرک ۲ , ص ۶۲۵
۲-جوان ا ز نظر عقل و احساسات , آقای فلسفی ج ۱ , ص ۱۱۲ – ۱۱۴ ( با خذف )
مضمون آیه ۱۰ , مبارک فا

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.