چرا برای پیامبر قلم وکاغذنیاوردند تا موضوع ولایت را مطرح نماید و اینکه مردم گفتند پیامبر هزیان می گوید چقدر موثق است؟

0 5

اول عمرگفت که پیامبر? هزیان میگویدوبعدسروصدابالاگرفت اما دراین زمینه کتابهای زیادی از شیعه و سنی نقل شده است .
۱-کتابهای صحیح مسلم و صحیح بخاری این قضیه را نقل کرده اند که هر دو کتاب از خود اهل سنت است با آدرسی دقیق و کتابهایی دیگر هم از شیعه نقل شده پیامبر ? فرمودند«: هُلّم اکتُب لَکم کتاباً لا تضلّوا بعده» ییاورید تا برای شما نوشته ای بنویسم که پس از من هرگز گمراه نشوید
عمر گفت درد بر او غلبه کرده قرآن نزد شما است کتاب خدا ما را کفایت میکند بعد بین افراد اختلاف وسروصدا بالا گرفت پیامبر ? به آنها فرمود بروید بیرون .
۲-در مورد دیگر بعد از درخواست پیامبر عمر گفت 🙁 اِنّ النبی یهجْر یا غلبت علیه الوجع) پیامبر درد بر او غلبه کرده و هزیان میگوید.
۳-دکتر تیجانی در کتاب اهل سنت واقعی میگوید(لازم به ذکر است که ایشان سنی مذهب و اهل بوسنی بودندودر دهه ۶۰ به شیعه گرویدند و در حال حاضر هم در فرانسه زندگی میکنند )که این قضیه در شب پنجشنبه هم نقل شده چون رحلت پیامبرشب پنجشنبه بودنقل کرده پیامبر فرمود برای من قلم و کاغذ بیاورید تاچیزی بنویسم که گمراه نشوید آنها گفتند پیامبر هزیان ویاوه مگویند.
۴-ابتونی بدواتٍ و بیاضٍ لاُکتُب لکم کتاباً لن تضلوا بعدی :قلم و کاغذبرای من بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که هیچ گاه گمراه نشوید.فقال عمر:دعوالرجل فاٍنه لیهجرحسبنا کتاب الله: رها کنید این مرد را او هزیان میگوید (پناه به خدا میبرم از ترجمه این عبارت)
۵-عین حدیث قبلی را مرحوم علامه طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام در پاورقی بخش اول بیان میکند.
————————————————————————————————–
۱-جزء چهارم صحیح مسلم کتاب مریض : به نقل از کتاب المواجعات سید شرف الدین نامه ۸۶
۲-کتاب مسند احمد ص ۳۳۵ کتاب مریض : به نقل از کتاب المواجعات سید شرف الدین نامه ۸۶
۳-صحیح بخاری ج ۵ ص ۱۳۷صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۲۳ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۹۳ نقل از اهل سنت واقعی ص ۴۳
۴-نقل از شبهای ۱پیشاور ص ۶۵۸
۵-تاریخ طبری ج ۲ ص ۴۳۶ صحیح مسلم ج ۵ صحیح بخاری ج ۳ شیعه در اسلام پاورقی ص ۲۹

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.