آیا دین اسلام همان اسلام واقعی است, پس چرا ما مسلمانان جزء عقب مانده ترین کشورها هستیم ؟

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-12-16 15:54:39Z | |
0 13

خیر این دین که الآن بر جوامع مسلمان حاکم است. چه ایران و چه سایر جوامع اسلامی دین اسلام واقعی نیست، حتی دین مسلمان واقعی هم نیست. فرق بگذارید بین اسلام و مسلمان، اسلام یک دین است، یک نهاد اجتماعی که از جانب خداوند بر پیامبر فرستاده شد به علاوه قوانین و دستوراتی خاصه که فوائد روحی و روانی خاصی را هم به دنبال داشت.
و مسلمانان کسانی اند که به این دین خاص گردن نهاده اند و به آن عمل می کنند که البته ممکن است به نحو صحیح آن را انجام ندهند. گرچه می دانم تفکیک این دو سخت است چون اسلام در ظاهر چیزی خارجی نیست، لذا شما نمود آن را در مسلمانان می بینید ولی واقع و حقیقت آن این است که این دو دوچیز جدایند.
که البته در جواب سؤال شما باید بگویم نه اسلام حاکم بر این جوامع اسلام واقعی است و نه مسلمانان موجود در این جوامع مسلمانان واقعی اند. اسلام واقعی آن است که بر قلب پیامبر نازل شد و در عده ای اندک تجلی یافت و همین که در عده ای اندک تجلی یافت دلیل است که پس می شود و ممکن است که حکم فرما شود وقتی به زندگی اهل بیت و امامان و یا شاگردان آنها می نگریم مثل سلمان، ابوذر و یا حتی بعد از آن ها مثل امام خمینی رحمه الله و دیگــران زیـاد می بینیم. نمونه عملی مسلمان را و اجرای عملی اسلام. اینکه به بیان اسلام و قرآن « لا یخشونه احدا الا الله » از هیچ کس مگر خدا نمی ترسد در عمل در رفتار امام (ره) و دیگران در این زمینه دیده شد. و یا « و یا لا یخافون لو مه لائم » از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند و یا « اذله علی المومنین » نسبت به مومنین در نهایت تواضع است « اعزه علی الکافرین » نسبت به کفار در نهایت برتری و بزرگی نفس اند.
اشداءعلی الکفاراند نسبت به کفار سخت گیراند و با مسالحه برخورد نمی کنند و رحماء بینهم با هم مهربان اند و هزاران هزار روش طریق و سنت و سیره.
که اسلام هم از حیث روحیه، عمل: (ان المومنین الذین فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن الغو معرضون‹ در باب گفتار، از لغو دوری می کنند›.
رفتار: ( و لا تجسسوا ) از کارهای همدیگر تجسس نکنید.
گفتار: ( ولا یغتب بعضکم بعضا) از غیبت بپرهیزید.
فکر: ( اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ) از بعضی از گمان ها بپرهیزید که بعضی از گمان ها گناهند.
و هزاران هزار روش دیگر.
اسلام آن است که عقل می پسندد و دل امضاء می کند البته دلی که خالی از مفاسد و رذایل باشد. دل که نفس لوامه و مطمئنه را به همراه دارد. و عقلی که خالی از مطامع شخصی دور از جامعه باشد. اسلام را اگر تحقیقی بی طرف داشته باشید مظلومی است که به بیان شهید مطهری همیشه او به کمک مسلمانان آمده است نه مسلمانان به کمک او اسلامی که به بیان شیخ جمال الدین اسدآبادی ریشه هایش در کشورهای اسلامی است و میوه هایش در کشورهای غربی.
اسلام مادر مهربانی است که حتی فرزندانش هم او را نشناخته اند، لذا تحقیقی لازم و بی طرف باید تا حق مظلوم ستانده شود. که به بیان اهل بیت « کونوا للمظلوم عونا و لظالم خصما » با مظلوم همراه و یاور باشید و با ظالم دشمن باشیـد و به نظـر می رسد دشمن واقعی اسلام مسلمانان بی عمل و یا بد عمل اند ( پس باید در عملمان تصحیح صورت گیرد ). به امید آن روز.

مطالب مشابه:

آیا اعتقاد به قدرت غیبی اولیای الهی مایه شرک است ؟
چرا عدالت اجتماعی در این برهه از زمان اجرا نمی شود ؟ 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.