چه کنم که هیچگاه توبه خود را نشکنم ؟

0 16

ابتدا باید بدانیم که گناه چیست ؟ وباید بدانیم که وظیفه ما چیست ؟ برای رسیدن به این مطلب که وظیفه ما چیست باید در بحث خود شناسی کار کنیم یعنی خود را بشنایسم و وقتی واقف شدیم که ما چه هستیم و باید چه بکنیم ، وظیفه ما مشخص می شود و طبیعتاً با مشخص شدن وظیفه بحث گناه هم خود به خود مشخص می شود .
یعنی اگر کسی می خواهد گناه نکند باید معرفت داشته باشد۰ شناخت نسبت به خداوند راه رسیدن به این شناخت د ریک جمله خلاصه شده ً من عرف نفسه فقد عرف ربه ً یعنی هر کسی خود را بشناسد خدا را شناخته است .
وقتی که من فهمیدم که از چه چیزهایی تشکیل شده ام و دارای چند بعد هستم و فهمیدم که شرافت انسان به بعد چهارم او که همان خو د انسانی اوست می باشد . تلاش می کند برای رسیدن به آن شرافت ( همان خود سازی ) و در راه رسیدن به این شرافت هر کاری را که لازم باشد انجام می دهد و هر چیز که مانع باشد از سر راهش بر می دارد . و می فهمد که گناه یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین مانع برای رسیدن به آن شرافت و حقیقت انسانی باشد . ودر ضمن می فهمد که خداوند از او چه چیز هایی خواسته ( همان اموری که منتهی به شرافت نفس می شود )
پس اگر کسی می خواهد که گناه نکند اولاً سعی کند که خود را بشناسد و بعد سعی درخود سازی داشته باشد و هر چه که مانع است از سر راه خود دور کند ، وقتی به این امور واقف شد قبح گناه برایش مشخص می شود و وقتی توبه کرد دیگر نمی تواند توبه اش را بشکند و به آن گناه روی بیاورد . اینکه ما توبه می شکنیم به این علت است که گناه را نشناخته ایم و وظیفه خود را نیافته ایم . لذا راحت گناه می کنیم و راحت توبه می شکنیم لذا همان دستوری که درابتدا داده شد را رعایت نمائید تا دیگر انشاءا… هر گز گناه نکنید و هیچگاه توبه نیز نشکنید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.