آیا بعد از انجام گناهان زیاد وتوبه بعد از آن وبعد ارتکاب مجدد گناه آیا باز هم امیدی برای قبولی توبه وجود دارد ؟
چگونه می توان توبه حقیقی و واقعی کرد که دیگر بدنبال گناه ومعصیت نرویم ؟کتاب هم معرفی فرمایید درباره توبه وگناه

0 14

بله امید به پذیرش عذر از خدای متعال حتمی است و ناامیدی ویأس خودش گناه است
اَنا توّاب الرحیم (۱) دلیل برنهایت مهربانی ومحبت نسبت به توبه کاران است اگر آنها به اطاعت وبندگی خدا برگردند ، من هم بازگشت می کنم ورحیم ومهربان هستم.
اگر وسوسه های شیطان توبه را شکست درها بسته نخواهد شد هرگز مأیوس نشوی ، تو برگردی من هم با محبت بسیار بسیار برمیگردم.
امید بخش ترین آیات قرآن راجع به توبه است.
( هرگاه اورا بخوانی صدایت را می شنود برای بازگشت شرایط سختی مطرح نکرده درکیفر تو شتاب نکرده واز رحمت خویش ناامیدت نکرده ) (۲)
اما کسی که به درخانه خدا برود ونمک لطف خدا راچشید باید اراده محکم بر ترک گناه بگیرد تا بنده شیطان نشود.
پذیرش توبه مثل قطع شدن تب است اما برای صحت وسلامت وبازگشت به دوران قبل از ارتکا ب باید اعمالی راانجام بدهی مثل خوردن دارو .
امام علی علیه السلام فرموده : توبه ۶شرط دارد
۱-پشیمانی ( جه از افکار وعقاید انحرافی که خود عقاید غلط موجب هلاکت وعدم توفیق ودرک سعادت میشود ،چه از اعمال انحرافی که باید انسان اظهار واحساس ندامت باطنی کند)
۲-تصمیم به بازگشت ( توبه فقط استغفار زبانی نیست تصمیم ونیت کند که برگردد از رفتار وکردار گذشته )
۳-پرداخت حقوق مردم ( اگر اموال مردم را مصرف کرده به آنها برگرداند اگر فوت کرده اند به ورثه بدهد واگر نمیشناسد از طرف صاحبان رد مظالم یا صدقه بدهد)
۴-تمام واجبات از قبیل نماز ، روزه و۰۰۰ را بجا نیاورده جبران کند وقضاءنماید.
۵-گوشتهایی را که از حرام در بدن روئیده براثر غم وپشیمانی از گناه (یا روزه ) آب کند.
۶-سختی عبادت را به خود بچشاند چنانکه شیرینی گناه را به خود چشانده است .
بعد بگوید استغفرالله.
کتابهای معرفی شده :
۱- معراج السعاده مرحوم نراقی ص۵۴۰
۲-گناهان کبیرهشهید دستغیب جلد۲
۳- تفسیر نمونهج۲۴ ذیل سوره تحریم آیه ۸
۴- اسرارالصلاهمیرزا ملکی تبریزی ص۷۷

۱-بقره ۱۵۹
۲-نهج البلاغه نامه۳۱ سطر۶۷
۳-نهج البلاغه حکمت ۴۱۷

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.