با مشکلات زندگی چگونه کنار بیایم ؟

0 16

مشکلات زندگی بعضی از ناحیه خود ما بو جود می آید و بعضی بلا های خدا خواسته و طبیعت روزگار است در رابطه با قسم اول باید طوری زندگی نمود که خود را دچار گرفتاری و بد بختی نگرددر تمام امور سنجیده عمل کردن ، مشورت کردن با بزرگان ، تفکر و اندیشه کردن قبل از انجام کار ها این از اموری است که سلا مت زندگی را ییشتر تضمین می نماید و از خیل گرفتاریها جلو گیری می کند .

و در رابطه با قسم دوم باید توجه نمود که دنیا دار بلاء و گرفتاری است ، این دیدگاه را نباید داشت که روزی در دنیا زندگی کنیم بدون هیچ گرفتاری و بلا و معصیتی ، بزرگان دین و انبیا ء و اولیا ء که با لاترین افراد کامل بشریتند بیشترین بلا و مشکلات را داشته اند ، پس این طبیعت دنیا است البته باید حالت رضا و راضی بودن بحکم الله را در خود ایجاد کرد تا تمام این معصیتها هم زینت کمال شود .

باید به آنجا رسید که از جان و دل این بیت را مترنم شد که :
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد وین عجب من عاشق این هر دو ضد
اگر دید و نظر انسان به مشکلات فرق کند ، خیلی از این مشکلات را به تنها مشکل نمی داند ، بلکه زمینه کمال و پرش به سکو های بلند تر می داند . یاد بگیریم از حضرت زین العا بدین که در مناجات زیبایش با خداوند متعال ، درس زندکی و بندگی به ما هم یاد میدهد ، آنجا که می فرماید : الحمد الله علی نعما ئه ضرائه
یعنی خدایا تو را حمد و سپاس میکنم بر نعمتها ئیکه بمن دادی ، و بر بلا ها و سختی هائی که بر من وارد کردی .

مثال برای شما میزنم مثلاً یک شب دندان شما یا چشم مبارک شما درد می کند خوب این درد است ولی اگر دقت کنید خود نعمتی هم می باشد زیرا این بمن توجه می دهد که تمام ایام عمر یک چشم یا دندانم خوب و سالم بود قدرش را بدانم و شکرش را بجا آ ورم ، شاید آن وقت که این نعمت را بنحو سالم داشتم اصلاً متوجه نبودم که دندان سالم هم نعمتی است ولی یک شب که درد دندان گرفتم می فهمم عجب نعمتی بود .

سلامتی دندان همین طور مشکلات دیگر زندگی ، مشکلات تجربه و اند وخته ای است برا ی حرکت بسوی آینده روشن روحیه امید را نباید از دست داد باید با امید و توکل بخدا و راضی به رضای او بودن حرکت کرد قهراً دیگر مشکلات انسان را زمین گیر نخواهد کرد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.