چه توصیه هایی برای تشکیل نطفه وبدنیا آوردن فرزند خوب وتربیت فرزندان دارید ؟

توصیه هایی برای تشکیل نطفه وبدنیا آوردن فرزند خوب
0 28

درفرزند دارشدن رعایت چند نکته برای همسران مناسب ومفید است :
۱-مهمترین مسئله این است که تصمیم فرزنددارشدن با توافق وهماهنگی باشد یعنی هم زن وهم مرد با میل ورغبت فرزنددارشدن رادرزمان مشخصی بپذیرند وهیچکدام وادار به قبول آن نشود ، چراکه مسئولیت سنگین نگهداری وتربیت فرزند احتیاج به رغبت وآمادگی والدین دارد .

لذا چنانچه یکی از طرفین با فرزنددارشدن موافق نیست باید با انجام مشاوره های لازم توافق وی جلب شود نه اینکه اوراوادار به پذیرفتن نمایند .

۲- انجام نزدیکی بای انعقاد نطفه با تصمیم قبلی باشد واینطور نباشد که بطور اتفاقی فرزنددارشدن شکل گرفته باشد . البته اگر چنین مسئله ای پیش بیاید اشکال اساسی ندارد ولی وجود تصمیم قبلی ، به والدین کمک می کند که از فرزنددارشدن خوشحال شده ودرپرورش ونگهداری آن سعی وکوشش لازم را بنمایند .

۳- رعایت یک آداب وانجام مناجات ومستحباتی درقبل ،حین وبعد از انعقاد نطفه بسیار درایجاد آرامش روانی والدین وبویژه مادر، کمک می کند . البته چنین مستحباتی نباید سنگین وآزاردهنده باشد بلکه به مقداری که توجه قلبی والدین را فراهم کند کافی است .

بطور مثال : وضوداربودن قبل وبعد از نزدیکی و قرائت چند آیه از قرآن بویژه آیاتی که از خداوند استدعادارد دراعطای فرزندی صالح به انسان توفیق دهد ، روح وروان والدین رابه ملکوت این عمل نزدیک می کند ( باید توجه داشت که چنین مقدماتی آنقدر نباشد که مانع بهره مندی ولذت جنسی والدین از انجام نزدیکی شود )

۴- سرکشی وپشتیبانی زوج از زوجه بعد از انعقاد نطفه امری بسیار ضروری است . مرد باید ضمن بروز خوشحالی وسرور خویش از موضوع پدرشدن ، نشان دهد که همسرش راپس ازبارداری بواسطه آنکه اکنون علاوه برهمسر بودن ، مادرهم شده است بسیار مورد احترام وتوجه ورسیدگی خویش قرار داده است که این رفتار باعث تقویت مادر درگذراندن توأم باآرامش دوران سنگین بارداری می شود وحتی درراحتی بارداری وزایمان بهتر تأثیر فراوانی دارد.

۵-رعایت نکات بهداشتی ، تغذیه ای ومراقبت های دوران بارداری مثلاً : تحت نظر پزشک بودن – تغذیه کافی ومناسب مادر- پرهیز ازکارهای سنگین از همان ابتدای انعقاد نطفه – پرهیز از مقاربت درماههای آخر- پیگیری علائمی همچون دردهای شکمی ، بیماریهای مادرحین بارداری ، کنترل فشار خون مادر و…

۶- پرهیز ازاسترس وتنش برای مادربویژه در۸ هفته اول بارداری ( ۲تا۳ ماه اول بارداری ) که نطفه با تقسیمات وتکثیر سلولی درجهت شکل گیری جنین است ، بسیاربسیار لازم وضروری است . همسر باید سعی کند ازواردکردن هرگونه فشار روحی توسط خود یا دیگران برزن باردار جلوگیری کند .

۷- رعایت احکام وآداب دینی برای زوجین ، موجب جلب رضای پروردگار می شود وعلاوه برآرامش والدین درتولد وپرورش فرزند نیز جایگاه بسزایی دارد که رعایت آنها موجب جلب توفیق از طرف خداوند نیز می شود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.