بهترین راه برای دوری از گناهان و داشتن تقوا و تقرب بسوی خدا و ترس از خدا چیست ؟ لطفاً مفصل و مسبوط شرح دهید و کتابهایی هم معرفی فرماید ؟

ترک گناه و داشتن تقوا
0 72

شرط موفقیت در هر کاری اراده است . و شرط تقویت اراده اولاً باید عوامل بازدارنده را مثل مقدمات گناه از قبیل فکر – رفیق گناهکار و هر نوع زمینه تقویت معصیت را ترک کنی و ثانیاً تقوقت روحیه معنوی و یاد خدا را در دلت زنده نگه داری به عاقبت و سرانجام خودت فکر کنی واگر کوتاهی در وظیفه کنی بلافاصله در اولین فرصت از خدا کمک و طلب رحمت بخواهی انا التواب الرحیم (۱)

از آیت الله بهجت نقل شده که فرمودند : برا ی تقوا و پرهیزگاری :
۱-توضیح المسائل رابخوانید یاد بگیرید عمل کنید ( تا اعمالتان صحیح باشد )
۲-رفت و آمد به مکانهای شریف مثل مساجد و مراوده با علمای خدا با به یاد شما می آورند داشته باشید
۳-ترک معاشرت با کسانی که اهل دنیا هستند مگر به اندازه ضرورت

نکته : هر کاری اوایل آن سخت است ولی بعد از مدتی شیرینی یاد خدا جایگزین لذت گناه می شود .
یا ایها الذین آمنو اتقواالله و لتنظر نفس ما قدمت لغد
کتاب : ۱- جهاد نفس آیه الله مظاهری
۲- چهل حدیث امام خمینی مخصوصاً حدیث اول تا فصل ششم
۳- عمل به کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی
منابع و مأخذ :

۱-بقره ۱۵۹
من بسیار بسیار مهربان و بازگشت کننده ام ( اگر تو هم توبه کنی )
۲-حشر ۱۸ و ۱۹
۱۸ ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت خدا بپرهیزید و هر انسانی باید بنگرد تا چه چیزی برای فردایش فرستاده
۱۹ و خدا را فراموش نکند که به خود فراموشی دچار می شود .
پاسخ سؤال ( تقرب به خدا )
دوست عزیز ! برای آنکه ما هر لحظه به خدای مهربان نزدیک تر شویم بهترین راه این است که مراقب خود باشیم تا دچار فساد و گناه نشویم زیرا علت عمده دوری انسان از خدا گناه و چیزهایی است که خداوند مارا از انجام آنها بر حذر داشته است حال برای آنکه دچار گناه و در نتیجه دوری از خدا نشویم راههایی را به شما پیشنهاد می کنیم که امید واریم با به کار بستن آنها همه ما روز به روز به خدای مهربان نزدیک تر شویم .

یکی از مواردی که باعث می شود انسان وسوسه گناه را از خود دور کند یاد خداوند است یعن یتوجه به مراقتب دائمی خداوند و حضوراو در همه حال و هر جا خداوند خود این اختیار با به انسان می دهد که : ان ربک لبا لمرصاد (۱) یعنی پروردگار تو در کمینگاه است و تو در محضر خدای بزرگ است که به عمل ناپسندی دست می زنی ، چگونه است که اگر دیگران حاضر بودند شرمنده می شدی و د رمحضر آنان خطائی از تو سر نمی زد اما در محضر خدای بزرگ که حاکم و فرمانروای مطلق این دنیا و دنیای دیگر است مرتکب اعمال ناپسند می شوی ؟ ! واین است که در دعای ابو حمزه ثمالی می خوانیم : خدایا من د رلحظه ای به تو رو آوردم که سزاوار حتی شنیدن تو نیستم « من غیر استحقاق لا ستماعک منی ولا استیجاب لعنو عنی » من سزاوار اینکه از نت بشنوی و یا از من بگذر ی نیستم .

خدا ! من کسی هستم که اگر کودکی از وضعم و گناهانم مطلع می شد کنار می کشیدم و خود دار ی می کردم اما نه به این خاطر بود که ترا کوچک کنم و تو د رنظر من خوار باشی و پست باشی و براین ارزش نداشته باشی « لا لا نک اهون الناظرین الی واحف المطلعین علی بل لانک یا رب خیر اساترین و اارحم الراحمین » اصل به این خاطر که تو مرا می پوشانی و مرا مفتضح نمی کنی و رسوا نمی سازی تا شاید با این کرامت و لطف تو ادب شوم و به راه بیایم اما دیگران رسوا می کنند و این است که از آنها حساب می برم اما بر تو می شورم (۲)

از موارد دیگری که باعث می شود انسان به طرف گناه نرود و میل به گناه در انسان کم رنگ شود دوستی با انسانهای پاک سرشت والهی است چرا که اعمال و رفتار آنها در انسان تأثیر گذاشته و انسان را به صراط مستقیم هدایت می کند در حدیث است که : پیش از آنکه درباره راه بپرسی درباره رفیق راه بپرس و پیش از آنکه خانه انتخاب کنی درباره همسایه بپرس (۳) تواول بگو با کیان دوستی پس آنگه بگویم که تو کیستی
سخن امام (ع) این هشدار را میدهد که انسانها باید در انتخاب دوست نهایت دقت را داشته باشند چرا که دوست نادان و فاسد از دشمن نیز ضرر بیشتری به انسان می زند
دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود
اما در عوض دوستی و مجالست با انسانهای الهی و با ایمان و متعهد تأثیر بسیار خوبی بر انسان گذاشته و ضامن سعادت و خوشبختی او می شود در روایات نیز آمده است با کسی دوستی کنید که با نگاه کردن به او یاد خدا بیفتید .

اما در دعای ابو حوزه ثمالی یکی از علل ایتکه شخص نمی تواند با خدا وند ارتباط خوبی بر قرار کند دعاونیایش خوبی داشته باشد را عدم مجالست و دوستی با اهل علم الهی می داند و می گوید :

«اولعلک فقدتنی من مجالس العلها فخد لعنی » شاید مرا در نشست و مجلس علمایی که خودشان وترا و راهشان وکارشان را شناخته بودند و به خشیت تو رسیده بودند ، شاید مرا در کنار آنها ندیدی و این بود که رهایم کردی چون آنها که در راه با رفیقی نباشد طعمه شیطان می شوند و آنها که همراه عالمی نباشند دست جاهلها می گردند.

و در ادامه می فرماید : « اولعلک راتینی آلف مجالس البساط لین فبینی و بینهم خلیتنی » شاید تو دیدیکه من باسط بها که فقط حرف می زنند و فقط با حرفها وقت پر میکنند الفت گرفته ام و به حرف زدنها قانع شده ام و به نقالی پرداخته ام پس تو کنارکشیدی و مرا با آنها گذاشتی (۴) و از دیگر عوامل بازدارنده از معصیت که در اینجا به عنوان آخرین عامل به آن اشاره می کنیم این است که به خاطر آوریم که تمام اعضاءو جوارح ما از نعمتهای الهی هستند که خداوند مهربان آنها را برای رشد و سعادت ما به ما داده است اما ما با ارتکاب گناه تمام نعمتهایی را که خداوند با لطف خود به ما بخشیده است را تباه میکنیم در روایت است که : اگر حتی خداوند بندگانش را از نافرمانی کردن و گناه کردن نترسانیده بود آثار به دنیوی و اخروی باز هم واجب بود که انسان مرتکب هیچ گناهی نشود تا به این وسیله در برابر نعمتهای او سپاسگزاری کرده باشیم . (۵)

دوست عزیزم ! کسی را درنظر بگیر که می خواهد بر خلاف فرمان خداوند مرتکب گناه شود و به طور مثال دست به دزدی بزند تمام اعضاء بدن آن شخص باید وظایف خود را باتمام نیرویی که دارند انجام دهند تا او توانایی انجام چنین گناهی را داشته باشد ششهای او باید به طور مرتب هوای تازه را به خود بگیرند تا او نفس بکشد و نده بماند قلبش به طور منظم در حال تپیدن باشد تا خون به تمام پیکرش برسد و او را زنده نگه دارد چشمهایش باید توانایی دیدن داشته باشند تا او راه خود راببیند پاهایش باید قادر به حرکت و قدم بر داشتن باشند تا او در مسیری که با چشمش می بیند پیش برود گوشهایش باید توانایی شنیدن داشته باشند تا او درها را باز کند و اشیاءرا بردارد مغزش باید کارخود را انجام دهد تا سایر اعضاء بدنش از آن فرمان بگیرند ووظایف خود را اجرا کنند ۰۰۰ و اگر یکی از این اعضاء یعنی از این نعمتهایی که خداوند به انسان داده است ، کار خود را به را به درستی انجام ندهد شخص گنهکار قادر به انجام گناه نخواهد بود .

پس می بینی که گنهکار برا یآنکه در بابر خداوند مرتکب گناه و نا فرمان یشود از همان امکانات و نیرو هایی استفاده میکند که خداوند آنها را برای انجام کارهای درست و نیک به او داده است به این ترتیب آیا شخص گنهکار با انجام هر کدام از گناهان خود نعمتهاو نیروهایی را که خداوند به او داده تباه و حرام نمی کند؟ (۶)
وای بر من و به رسوائیم در صفحه هستی در این لوح منظم من با دست نعمتها نقش گناهانم را گشیدم و با لطف تو خودم را به قهر به رنج بستم (۷)
معرفی کتاب :
جهاد با نفس ایت الله حسین مظاهری
چهل حدیث امام خمینی
مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی . بشنو از نی . عین صاد .
منابع و مأخذ :
۱-قرآن کریم مبارکه فجر آیه ۱۴
۲-مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی . بشنو از نی . عین صاد . ص ۷۰
۳-نهج البلاغه حضرت علی ( ع ) نامه ۳۱
۴-مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی . بشنو از نی . عین صاد . ص ۱۰۰ و ۱۰۱
۵-نهج البلاغه حضرت علی ( ع ) نامه ۳۱
۶-پند های کوتاه از نهج البلاغه همیت تحریر یه بنیاد نهجالبلاغه ص ۱۳ – ۱۵
۷-مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی . بشنو از نی . عین صاد . ص ۱۱۲

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.