برای ترک گناه از کجا باید شروع کرد وچه برنامه هایی راباید برای دست یافتن به این امر باید رعایت نماییم ؟

راهکارهای برای ایجاد عزم و اراده بر ترک گناه
0 70

قبل از پاسخ به این سؤال شما ســـؤال کننده گرامی به یک مطلب مهم جلب می کنیم « این مطلب همیشه در باور شما باشد هرانسانی با هر نوع خطائی که مر تکب شده باشد هرگز نباید از درگاه خداوند ناامید باشد واگر اعمال صالح وخیر فراوانی را هم انجام داده باشد نباید به خود وعمل خود مغرور شود واین احتمال را بدهد که مستحق عقوبت است »
موضوع دیگری که قبل از هر چیز خوب است مد نظر ما باشد اینست که « بدترین گناهان ،گناهی است که مرتکب شونده آن کوچکش بشمارد »
نهج البلاغه حکمت ۳۴۸ ترجمه علامه جعفری

در مرحله اول لازم است از ارتکاب نوع دیگر از گناهان که تابحال انجام نشده وعادتی نسبت به آنها پیدا نشده جداً پرهیز شود تا با فراغ بال بیشتر وآرامش بهتر نسبت به ترک گناهانی که جزء عادات انسان قرار گرفته اقدام شود .

مرحله بعد تقویت حالت شوق ونشاط وامید وحالت ترس است . اگر امید وترس که دو نیروی بسیار قوی محرک وبازدارنده هستند در انسان تقویت شوند بهترین یاور برای ترک هر نوع خطا وگناه را بدست آورده است .
علی (ع): « هرکس امید واشتیاق نسبت به بهشت در وجود او جایگزین شود از خواسته های شهوانی چشم پوشی می کند وهرکس از آتش جهنم بترسد از محرمات اجتناب میکند » نهج البلاغه حکمت ۲/۳۱ ترجمه علامه جعفری
امید حقیقی بیشترین انرژی ونیرو را در انسان برای انجام کارهای خیر وصرف نظر کردن از لذت های زودگذر در انسان ایجاد می کند .
اگر لذت ترک لذت بدانی  دگر لذت نفس لذت ندانی
ترس از اینکه هر عملی عکس العملی دارد وعکس العمل گناه آتش جهنم است . « هرکس اگر ذره ای کار خیر انجام دهد نتیجه آن را خواهد دید واگر ذره ای کار بد انجاک داده باشد نتیجه آن را خواهد دید » قرآن کریم سوره زلزال آیات آخر
این جهان کوهست وفعل ما ندا   سوی ما آید نداها را صدا
مطالعه سرنوشت گذشتگان و عبرت گرفتن ، مطالعه روایاتی که درخصوص نتایج توبه وترک گناه شده است وهمچنین خواندن آیاتی از قرآن که به توبه کاران بشارت داده است برای رسیدن به این خواسته مفید است.
« شخصی خدمت امام حسین (ع)آمد وهمین سؤال شما را مطرح کرد . حضرت فرمودند : چند پیشنهاد به تو می دهم

اول آنکه هرگاه خواستی گناه کنی جائی را پیدا کن که خدا تو را نبیند سپس هر مقدار خواستی گناه کن .

دوم رزق و روزی خدا را استفاده نکن وهرقدر خواستی گناه کن .

سوم از حیطه سرپرتی خداوند خارج شو هر قدر خواستی گناه کن .

چهارم زمانی که ملک الموت برای قبض روح به سراغ تو آمد او را از خود دور کن هرقدر خواستی گناه کن .

پنجم زمانی که می خواهند ترا به جهنم ببرند قبول نکن هرقدر خواستی گناه کن .»

دراین روایت وگفتار برای برانگیختن انگیزه ترک گناه از چند مطلب استفاده شده است:
۱-توجه دادن انسان به نظارت همیشگی وغیر قابل منع خداوند
۲-توجه دادن به رزاق ومنعم
۳-توجه دادن به قدرت علی الاطلاق خداوند
۴-توجه به مرگ
۵-توجه دادن به معاد وحساب وکتاب

در پایان جهت استفاده بیشتر مطالعه وتفکر در خطبه ۲۲۳ نهج البلاغه ترجمه علامه جعفری در تفسیر آیه «یاایها الانسان ما غرّک بربک الکریم» قرائت وتفسیر سوره شریفه واقعه ، مطالعه کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب ، قرائت سوره مؤمنون وتفسیر سوره مؤمنون از تفسیر نمونه والمیزان وفرائت سوره حشر ، کتاب برنامه سلوک در نامه های سالکان جمع آوری کننده علی شیروانی توصیه می گردد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.