ویژگیها وخصوصیات افراد سالم را بیان کنید؟

0 30

قبل از پاسخگوئی به این سؤال ، جواب سؤال قبل را تکمیل کنیم به این صورت که باید اعتقاد ما نسبت به قرآن این فرمایش امیر المؤمنان (ع) باشد.
« در قرآن است خبر پیش از شما وخبر پس از شما وحکم میانتان » حکمت۳۱۳ ص۱۱۶۰ترجمه علامه جعفری. یعنی در قرآن تمام آنچه مورد نیاز بشر است وجود دارد اگر انسانها قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند حتماً به سعادت خواهند رسید. واما ویژگیهای افراد سالم :
از نظر خداوند تعریف انسان سالم این است « بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوالصالحات وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر »
اولین صفت ایمان به خدا ۲-انجام عمل صالح براساس آموزشهای توحیدی
۳- سعی در گسترش حق۴-مقاومت وصبر در مقابل جریانهای مخالف حق
علامه طباطبائی می گوید : قوانین دین فطری ، وسیله ای برای از بین بردن نقص ورسیدن به کمال می باشند وهرکدام به یکی از نیازهای حقیقی انسان را برآورده می نمایند ودرصورت پذیرش توحید وعمل به قوانین دین فطری ، نیروهای فطری شکوفا می گردد وظرفیت روانی فرد گسترش می یابد . درغیر این صورت ظرفیت روانی فرد بسیار محدود خواهد بود وقدرت توجیه جهان هستی را ندارد واحساس ناخوشایند وزندگی تیره وتاری خواهد داشت ( تفسیر المیزان ج۳۱ ص۳۰۹-۳۰۶)
انسان سالم کسی است که عشق به کمال وتنفر از نقص در وجود او به نحو صحیح نمودار باشد. یعنی عاشق کمال وجمال مطلق ( پروردگار عالم ) باشد واز این عشق غافل نباشد.
امام خمینی (ره) به تبعیت این فطرت عشق به کمال ،فطرت دیگری در نهاد آدمی است وآن عبارت است از فطرت انزجار از نقص ، هرگونه نقصی که فرض شود معلوم است که کمال مطلق وجمال صرف وعلم و قدرت ودیگر کمالات به طور اطلاق وبه گونه ای که هیچ نقص و حدی در آن نباشد به جز دات باریتعالی یافت نمی شود.
پس انسان به جمال الله عاشق است وحقیقت وجانش به آن میل دارد گرچه خودش از این میل وعلاقه غافل باشد
طلب واراده / امام خمینی ترجمه احمد فهری ص۱۵۷-۱۵۳
یکی از راههای دیگرشناخت صفات انسانهای سالم اینست که صفات انسانهای ناسالم را بررسی کنیم . خداوند در قرآن کریم انسانهای غیر سالم را اینگونه بیان می فرماید: «لهم قلوب لا یفقهون بها۰۰۰ » سوره اعراف آیه ۱۷۹
« قلب دارند اما برای فهم ودرک از آن استفاده نمی کنند . چشم دارند اما مثل انسانهای نابینا عمل می کنند . گوش دارند ولی شنونده نیستند . اینها مثل چهارپایان بلکه پست ترند واینها غافلانند» از باب اینکه فرموده اند اشیاء را باا ضدآن می شود شناخت می گوئیم بنابراین فرمایش خداوند انسانهای سالم کسانی هستن که اهل تفکر ، تعقل وفهم واندیشه وهمچنین اهل بصیرت اند وکسانی هستند که از حق شنوائی دارند.
درجای دیگر می فرماید :« وعبادالرحمن ۰۰۰ بندگان خاص خدای رحمان کسانی هستند که بر روی زمین اهل تواضع و فروتنی اند و۰۰۰»
سوره فرقان آیه ۶۳ تا آخر سوره فرقان
مشخصات دیگری که در ادامه آیه به آن اشاره شده :
۱-برخورد مسالمت آمیز
۲-شب زنده داری
۳-اهل دعا هستند
۴-از عذاب جهنم هراسانند
۵-اهل انفاق هستند اما اسراف نمی کنند
۶-بخیل نیستند ومیانه رو هستند
۷-مشرک نیستند
۸-مرتکب قتل نمی شوند
۹-زنا نمی کنند
۱۰-شهادت دروغ نمی دهند
۱۱-بیهوده گذران نیستند
۱۲-به سرنوشت فرزندان خود اهمیت می دهندواز خدا می خواهند که فرزندانشان را پیشرو نیکوکاران قرار دهد

منابع ومآخذ
۱-قرآن کریم سوره های عصر / اعراف / فرقان
۲-تفسیرالمیزان
۳-طلب واراده از اربعین حدیث امام خمینی
۴-اصول بهداشت روانی / دکتر حسینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.