چرا اساساً بعضی از موسیقی های خاص در شرع حرام است ؟

0 46

۱-از مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای « دامت برکاته » سؤال شده است «ملاک موسیقی حلال از حرام چیست » و آیا موسیقی کلاسیک حلا ل است ؟ بسیار مناسب است که معیار آن را بیان فرمایید ؟ جواب فرمودند ( هر موسیقی که به نظر عرف. موسیقی لهوی و مطرب که مناسب مجالس عیش و نوش است باشد موسیقی حرام محسوب می شود و فرقی نمی کند که موسیقی کلاسیک یا غیر کلاسیک باشد تشخیص موسیقی هم موکول به نظر عرفی مکلف است و اگر موسیقی اینگونه نباشد بخودی خود اشکال ندارد)
۲- گاهی از رادیو و تلویزیون آهنگهایی پخش می شود که به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند آیا بر من واجب است که در گوش دادن به آنها خود داری نموده و دیگران را هم منع کنم ؟ جواب فرمودند« اگر آنها را از نوع موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو می دانید. جایز نیست به آنها گوش دهید ولی نهی از منکر ونهی از دیگران منوط به این استکه احراز نمائید که آنان هم آهنگهای مزبور را از نوع موسیقی حرام می دانند». (۲)
اما بحث درباره موسیقی وغناء در آیه کریمه قرآنسوره لقمان آیه۶ چنین آمده است که « وَ مِن الناسِ مَن یَشتَری لَهوالحدیث لِیُضّلَ عَن سَبیل الله۰۰۰» یعنی :بعضی از مردم سخنان باطل وبیهوده خریداری می کنند تا مردم را از روی جهل ونادانی گمراه سازند» (۳) اجازه دهید کمی درباره ( لَهُوالحدیث) در آیه صحبت کنیم . دراحادیث که از اهل بیت (ع)بما رسیده است تعبیرهای مختلف به چشم میخورد .

امام صادق (ع)فرمودند : « الغناء عمل لا یَنظُرُالله اِلی اَهلِه » (۴) مجلس غناء وخوانندگی لهو وباطل است که خدا به اهل آن نمی نگرد» واین همان مصداق سخن خداست که در قرآن فرموده است بعضی از مردم هستند که سخنان بیهوده خریداری میکنند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند وبرای آنان عذاب مهینی یعنی عذاب خوارکننده خواهد بود.
اما چرا غناء حرام است ؟ بدون شک غناء بطور اجمال از نظر مشهور علما شیعه حرام است وشهرتی در حد اجماع دارد وبعضی از علمای اهل سنت همین عقیده را دارند که میتوانید به تفسیر قرطبی ج۷ ص۵۱ و۳۶ مراجعه نمایید . پس در حرمت غناء و موسیقی مشکلی وجود ندارد ، مشکل موضوع غناءاست آیا هرصوت خوش وزیبایی غناء است ؟ خیر ، چون در روایات آمده ایت که قرآن واذان را باصدای خوش وزیبا بخوانید ، اما آنچه از کلمات فقهاء و سخنان اهل سنت میتوان استفاده کرد این استکه غناء آهنگهایی است که متناسب مجالس فسق وفجور واهل گناه وفساد می باشد وبه تعبیر دیگر غناء به صوتی گفته میشود که قوای شهوانی را در یک انسان تحریک می نماید .

مخصوصاً اگر آهنگ هم خودش غناء ولهو وهم محتوای آن مانند اشعار عاشقانه وفسادانگیز ! را به آهنگهای مطربانه بخوانند گرچه اگر اشعار پرمحتوا وآموزنده هم یا قرآن را باآهنگ که مناسب مجالس عیاشان وفاسدان است بازهم حرام وممنوع است .

ذکر این موضوع لازم است که برای غناء دو نوع. معنا کرده اند :۱- معنی عام ۲- معنی خاص
معنی خاص همان استکه ذکر شد که حرام است . اگر آهنگهای تحریک آمیز وباشهوت ومتناسب مجالس لهو وفسق وفجور باشد. اما معنی عام که شامل هرگونه صوت که بنام غنای حلال وغنای حرام نام گرفته است اما غنای حرام در بالا ذکر شده وغنای حلال صدای خوش که مفسده انگیز ومتناسب بامجالس لهو لعب نباشد ، پس در تحریم غناء اختلافی نیست . اختلاف در نحوه تفسیر آن است .

البته غناء مصادیق مشکوک دیگری هم دارد که گاهی انسان شک می کند که راستی این آواز مناسب مجالس لهو ولعب است یانه ؟دراین صورت به اصل حکم برائت محکوم به حلیت است (البته بعد از آگاهی کافی از مفهوم عرفی غناء طبق تعریف فوق وفتوای علماء معظم که بیان شد)
فلسفه حرام بودن غناء : ۱- تشویق به فساد اخلاقی . تجربه نشان داده است که افرادیکه تحت تأثیر آهنگهای غناء و موسیقی بودند راه تقوا وپرهیزگاری را رها کرده وبه شهوت وفساد روی آوردند.

۲-غافل شدن از خدا ویاداو . تعبیر به لهو که در تفسیر غناء در بعضی از روایات آمده اشاره به این حقیقت است که غناء انسان را آنچنان مست شهوات می کند که از یاد خدا غافل می سازد .

در روایات داریم که علی (ع) فرمودند« کلُّ ما اَلهی عَن ذِکرالله فهو مِن المیسِر » مولی الموحدین (ع)فرمودند : هرچیزی که انسان را از یاد خدا غافل می سازد ودر شهوات فرو می برد آن در حکم قمار است.» (۵)

۳-آثار بد روی اعصاب . غناء و موسیقی در حقیقت یکی از عوامل مهم تخدیر است ومضر برای اعصاب چون مواد مخدر گاهی بوسیله نوشیدن است مانند شراب وگاهی بوئیدن مانند هروئین وگاهی از طریق تزریق مانند مرفین وگاه از طریق حس سامعه مانند غناء است که گاهی افراد را نشئه کرده ومست می نماید واز همه مهمتر انسان را بی اراده کرده واختیار از کفش می رباید.!

درپایان بحث این نکته ضروری است که غناء از ابزار کار استعمار است . استعمارگران همیشه از بیداری مردم مخصوصاً نسل جوان وحشت داشته اند وبه همین دلیل بخشی از برنامه های گسترده اشان فروبردن جامعه درغفلت وبی خبری است وگسترش انواع سرگرمی ها ی ناسالم مثل موسیقی و غیره ………. شما اطلاع دارید که امروز مواد مخدر تنها جنبه تجارتی ندارد بلکه یکی از ابزار مهم سیاسی است .

ایجاد مراکز فحشا ،کلوپهای قمار وتوسعه موسیقی وغناء یکی از ابزارهایست که جامعه را در تخدیر کامل وافکار مردم را منحرف سازد . حتماً در روزنامه قدس مطالعه کردید که دو کامیون پراز قوطی شراب خارجی در جاده قم توقیف کردند وبعد ، خبردارشدند که شرابها بمقصد قم می بردند تا بمردم وجوانان ، مجانی تقسیم نمایند وجوانان را الکلی و معتاد وبی بند وبار سازند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.