تقا ضا مندم جهت آشنائی بیشتر یا اصول دین و فروع دین مسا ئل مذهبی و همچنین رفع شبهات نرم افزاری دینی لطفا راهنمایی کنید؟

0 30

برادر گرامی ضمن تشکر از ارتبا ط شما با این مجموعه راجع به سؤال شما لازم است عرض شود که دررابطه با اصول دین و فروع دین و پاسخ به شبهات متأ سفانه به زبان فارسی نرم افزاری وجود ندارد و من به زبان عربی نرم افزارهای زیر موجود میباشد.۱- مستبصرین (اعتقادی )۲-جامع الادیث { نور۲ } ۳- معجم عقایدی { اعتقاد ی وکلامی} علاوه بر نرم افزارهای فوق در اینتر نت نیز مطا لبی به زبان فارسیی در سایت .
WWW. SHIASEARCH. COM
وجود دارد . این سایت مطالب اسلامی را بر اساس موضوع مرتب نموده است که می توانید بر اساس موضوع مرتب نموده است که می توانید با توجه به مطلب مورد نیاز روی موضوع آن کلیک کرد. و از مطا لب ارزشمند آن استفاده نما ئید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.