آیا انسانها خود درمورد ازدواج درسرنوشت خود دخیل هستند یا خیر؟

0 32

مسلماً انسانها درسرنوشت خود دخیل هستند ، به علت داشتن عقل ، اراده واختیار. پس برای تعیین سرنوشت خود باید ازعقل استفاده کرد .
درمورد ازدواج نیز باید ازعقل خود درصورت لزوم از مشورت باافراد آگاه ومتخصص نیز استفاده کرد . برای یک ازدواج موفق احتیاج است که بافاکتورهای مهم ازدواج آشنا شوید :
۱- سن ۲- تحصیلات ۳- فرهنگ ۴- مذهب ۵- اقتصادی ۶- وضعیت اجتماعی
درمورد سن بهترین وضعیت فاصله بین ۳ تا ۵ سال است که یک معیار صددرصد نیست ولی ترجیح است .
درمورد دیگر باید هم پسر ودختر یک ردیف یا یک سطح باشند وتفاوت واختلاف درهرکدام از فاکتورهای بالا موجب مشکل واختلال درزندگی زناشویی خواهد شد .
سه فاکتور دیگر که مهم هستند : ۱- بلوغ روانی وفکری ۲- بلوغ عاطفی ۳- بلوغ جنسی نیز بسیار مهم هستند یعنی فردیکه هنوز وابسته به پدرومادر خود است که آنها برای او تصمیم بگیرنداین چنین فردی نمی تواند مردی برای زندگی باشد یازنی که تمام اراده اش به حرفهای دیگران است وبرای زندگی خود نمی تواند تصمیم بگیرد وبشدت تحت تأثیر دیگران است بلوغ فکری نرسیده اند .
درمورد دوم بلوغ عاطفی فرد باید بتواند احساسات خود رابصورت سالم بیان کند وابراز بدارد وهمچنین در مسائل مثلاً سوگواری احساس ناراحت بودن خودرا بیان کند نه اینکه لحظه ای ناراحت ولحظه دیگر خوشحال باشد یعنی خلقی داشته باشد که ثابت نباشد. بلکه انسان سالم کسی است که بتواند دارای عواطف ثابت وسالم باشد .
ومورد سوم نیز خود باید توانایی ارتباط جنسی سالم راداشته وآگاهی کامل از ارتباط جنسی راداشته باشد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.