آیا زنان به پیامبران و امامان محرم هستند ؟توضیح دهید.

زنان به پیامبران و امامان محرم هستند
0 37

پیامبران و امامان در زمان خود در همه احکام و تشریعات به غیر از استثناءهایی با سایر مردم برابر بوده اند و هیچ فرقی میان ایشان و سایر مردم وجود ندارد.

بنابراین اگر منظور زنان در حیات آنان است پاسخ معلوم است و اگر مقصود محرم بودن آنان با زنان نسلهای بعد و پس از دوران حیات دنیوی ایشان است باید پاسخ گفت:

عالم پس از این جهان، عالمی نیست که در آن تشریعات جریان داشته باشد و اصلا این دنیا است که دارالتکلیف و مسئولیت و ابتلا است

و در برزخ و قیامت هیچ یک از این موارد نبوده بنابراین محرم و نامحرم بودن در آنجا معنا ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.