چرا رابطه دختر و پسر در دین اسلام محدود است ؟توضیح دهید؟

0 25

بی گمان هرگاه روابط دختر و پسر بیگانه. شکل نامحدودی به خود بگیرد بر آن مفاسد بسیاری مرتب می شود. در اسلام روابط جنسی که جنس مخالف باید در چارچوبه ای منضبط و شرعی و در قالب ازدواج دائم یا موقت واقع شود و هرگونه رابطه جنسی در خارج از محدوده ازدواج پذیرفته نیست، طبیعی است که هرگونه رابطه دیگری برای که دختر و پسر بیگانه و غیر محرم باید محدود بوده و در حد ضرورتها انجام گیرد چه اینکه در غیر این صورت بسیار بیم می رود که روابط عادی به روابط جنسی کشیده شود و آنگاه نتوان دامنه آن را جمع کرد.

باید اذعان نمود جهان غرب با برداشتن حریمها میان دو جنس و نامحدود کردن رابطه ها هرگز نتوانسته است امنیت جنسی و روانی مردم را تأمین کند و انبوه مفاسد جنسی و از هم پاشیدگی خانواده ها و تضعیف بنیان آن همه نتیجه طبیعی روابط نامحدود زن و مرد است که در داوری عقل و شرع پذیرفته نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.