اگر روزه خودرا با استمناء باطل کنیم چه پیامدها و احکامی دارد؟

0 19

باطل کردن روزه با استمناء و هر عمل حرام دیگری به عمد صورت گیرد موجب قضا و کفاره هم خواهد بود یعنی شصت روز، روزه گرفتن و شصت مسکین را اطعام خوراندن.
یعنی هم باید قضای روزه را انجام دهد و هم اینکه شصت روز روزه بگیردو شصت مسکین را اطعام کند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.