می خواستم بدانم اگر با زیر پوش رکابی در خانه باشم و مادر و خواهرانم در خانه حضور دشته باشند گناه دارد یا نه یعنی حرام است یا نه ؟

0 5

برای مرد ستر عورتین واجب است وستر باقی بدن واجب نیست .
استفتاآت ج۳ ص۲۵۱ مسئله۱۷
برمرد واجب نیست غیر از عورتین را بپوشاند اگر چه درموردیکه می داند اگر بدنش برهنه باشد (یعنی نیم آستین) زنها عمداً نگاه می کنند احوط استحبابی آن است که خود را بپوشاند.
مسئله ۱۴ ص۲۵۱ ج۳
برای مرد اشکال ندارد ، مگر موجب مفسده باشد .
خلاصه برمرد واجب نیست غیر از عورتین را بپوشاند بلکه ستر عورتین واجب است.
استفتاآت ج۳ ص۲۶۵ مسئله۳۰

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.