در سن تکلیف چه کارهای باید انجام بدهیم ؟

0 5,178

در سن تکلیف چه کارهای باید انجام بدهیم ؟

وقتی که هر انسانی به سن تکلیف رسید یعنی بالغ و عاقل شد باید احکامیکه از طرف خداوند و خالق انسان بر عهده انسان گذاشته می شود عمل نماید : آن احکام تکلیفی می باشد .

احکام تکلیف برپنج قسم است :

۱- واجبات:

مانند نماز یومیه صبح
روزه طواف ظهر
جهاد آیات عصر
حج میت مغرب
خمس وزکاهً قضای پدر و مادر عشاء
تولی و تبری عهد نذر قسم
امر به معروف و نهی از منکر

۲- مستحبات :

همچون نمازهای نافله و غیره مثل خیرات و همه کارهای خوب من جمله احسان

۳- مکروهات :

مثل زیاد غذا خوردن ، تخم مرغ و پنیر خوردن

۴- محرمات :

نظیر دروغ گفتن ، نماز نخواندن

۵- مباحات :

مانند آب خوردن ، راه رفتن ، استراحت کردن

شما به دنبال این مطالب هستید:
تعاریف

واجبات :

واجب آن عملی و کاری است که انسان حتماً باید انجام بدهد و ترک کردن آن فعل و کار و عمل معصیت است . انجام دادن آن فعل و کار ثواب و پاداش دارد .

و ترک آن عمل عقاب و مجازات دارد مثل نماز خواندن و روزه گرفتن و غیره ۰۰۰

مکروهات :

آن فعلی و آن وکاری که انجام ندانش بهتر می باشد ولی انجام دادنش گناه و عقاب ندارد مثل پر خوری وسر برهنه داخل مستراح شدن و با پای چپ وارد مسجد شدن و غیره ۰۰۰

محرمات یا حرام :

آن فعلی و کاری که انجام ندانش ثواب و پاداش دارد و انجام دادنش مجازات و عقاب و شلاق دارد

مثل دروغ گفتن و به زن نامحرم یا دختر نا محرم نگاه کردن و دست زدن و همه کارهای خلاف و ناشایست .

مباحات یا مباح :

آن فعل و آن کاری که انجام دادنش و انجام دادنش علی السویه ( مساوی ) است مثل راه رفتن ، استراحت کردن ، خوابیدن ، خوردن ، و۰۰۰

 

رساله آموزشی امام راحل
ترجمه تحریر الوسیله ج ۱ ص۶

اقسام بلوغ در قرآن

تکالیف نابالغان

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.