در سن تکلیف چه کارهای باید انجام بدهیم ؟

از شرایط رسیدن به سن تکلیف چه میدانید؟
0 125

-وقتی که هر انسانی به سن تکلیف رسید یعنی بالغ و عاقل شد باید احکامیکه از طرف خداوند و خالق انسان بر عهده انسان گذاشته می شود عمل نماید : آن احکام تکلیفی می باشد .

احکام تکلیفی برپنج قسم است :
۱- واجبات مثل : نماز یومیه صبح
روزه طواف ظهر
جهاد آیات عصر
حج میت مغرب
خمس وزکاهً قضای پدر و مادر عشاء
تولی و تبری عهد نذر قسم
امر به معروف و نهی از منکر
۲- مستحبات : نمازهای نافله و غیره مثل خیرات و همه کارهای خوب من جمله احسان
۳- مکروهات : مثل زیاد غذا خوردن ، تخم مرغ و پنیر خوردن
۴- محرمات : دروغ گفتن ، نماز نخواندن
۵- مباحات : آب خوردن ، راه رفتن ، استراحت کردن

تعاریف واجبات :
واجب آن عملی و کاری است که انسان حتماً باید انجام بدهد و ترک کردن آن فعل و کار و عمل معصیت است . انجام دادن آن فعل و کار ثواب و پاداش دارد .
واجب : آن عملی و آن کاری و فعلی که است حتماً انسان باید او را ( واجب ) انجام بدهد و در مقابل آن ثواب و پاداش به انسان داده می شود و ترک آن عمل واجب عقاب و مجازات دارد مثل نماز خواندن و روزه گرفتن و غیره ۰۰۰

مکروهات : آن فعلی و آن وکاری که انجام ندانش بهتر می باشد ولی انجام دادنش گناه و عقاب ندارد مثل پر خوری وسر برهنه داخل مستراح شدن و با پای چپ وارد مسجد شدن و غیره ۰۰۰

محرمات یا حرام : آن فعلی و کاری که انجام ندانش ثواب و پاداش دارد و انجام دادنش مجازات و عقاب و شلاق دارد مثل دروغ گفتن و به زن نامحرم یا دختر نا محرم نگاه کردن و دست زدن و همه کارهای خلاف و ناشایست .

مباحات مباح : آن فعل و آن کاری که انجام دادنش و انجام دادنش علی السویه
( مساوی ) است مثل راه رفتن ، استراحت کردن ، خوابیدن ، خوردن ، و۰۰۰

رساله آموزشی امام راحل
ترجمه تحریر الوسیله ج ۱ ص ۶

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.