کسیکه نمی دانسته چگونه غسل نماید وچند سال از سن تکلیف وی گذشته است آیا باید به مسائل قبلی را که انجام نداده انجام دهد یا خیر؟

0 16

باید قضای نماز را بخوانید واگر روزه گرفته اید روزه صحیح است واگر نگرفته اید قضای روزه هم برشما واجب است .
استفاده از چند مسئله ۱۲۱ ص ۵۷
اگر نمازی که خوانده درحال جنابت بدون غسل صحیح بوده باید قضای نماز را بجا آورد .
مسئله ۱۵۵ ص۶۷
وکسی که اصلاً غسل را بلد نبوده ونماز هم نخوانده تکلیف ساقط نیست باید نماز وروزه را قضاءنماید چون با فرض سؤال اینکه جاهل به حکم بودید کفاره ندارد ولی قضای روزه ساقط نمی شود.
مسئله ۱۴ ص۳۰۸ ج۱
مقام معظم رهبری می فرمایند :
نمازها راباید قضاء نماید وهمچنین اگر روزه هم نگرفته باید قضای روزه را هم بگیرد ولی کفاره ندارد چون جاهل به حکم بوده است.
استفاده از چند مسئله ۱۹۶-۱۹۵-۱۹۴

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.