آیا دلیل زنده بودن قیام وحرکت اباعبدالله (ع) برگزیده شدن ایشان از طرف خداوند است یا صرفاً ایشان در مکتب شیعه دارای قرب است؟

دلیل زنده بودن قیام وحرکت اباعبدالله (ع)
0 47

قیام حضرت تنها در شیعه معتبر نیست ومکرر دیده شده که علمای اهل تسنن به حضرت تمثیل آورده اند وحتی گاندی رهبر بزرگ قیام هند می گوید :
من برای مردم کشورم چیز جدیدی نیاوردم ، آنچه من آورده ام نتیجه مطالعات من است از فرزند رهبر مسلمانان که در جنگ برای اهداف فکری اش همه چیز خود را فداکرد.

البته در این گوشه از فرمایش شما «که برگزیده بودن امام حسین از جانب خدا » جای شکی وتردیدی نیست که حضرت بواسطه برجستگی های وجودی شان در نزد حق برجسته ومورد قبول اند واین را برای ایشان نوشته شده است .

همانطور که خود امام حسین (ع) به محمد حنیفه برادرشان در مدینه می فرماید که جدم رسول الله را در خواب دیدم که ایشان می فرمودند ان شاء الله ان یراک قتیلاً .

خدا می خواهد که تو را کشته شده ببیند. یعنی برای حفظ اسلام باید مثل حسین کشته شود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.