دین و مذهب اصلی ایرانی ها چیست؟

0 74

اگر مقصود شما از اصلی، دین رسمی و حاکم بر جامعه ایران است باید بگوئیم دین اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران اسلام است و مذهب اکثریت آنان شیعه اثنی عشری می باشد.

و اگر مقصود شما از اصلی، ادیان گذشته ملت ایران است. باید گفته شود که سرزمین ایران در طول تاریخ دارای جمعیت ها، نژادها، حکومت ها و ملت های گسترده ای بوده است که بعضاً مهاجرینی از سرزمینهای دیگر و بعضاً مهاجمینی از سرزمینهای دیگر بوده اند. قبل از اسلام زرتشتی و قبل از زرتشت ادیان دیگری داشته اند. مذاهبی مانند مانوی و … نیز بر آنان حاکم بوده است و بعد از آمدن اسلام هم مسلمان بوده اند.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.