چرا در ابتدای خلقت انسان ها، ازدواج خواهر با برادر جایز بوده است؟

0 40

اولا عده ای از دانشمندان می گویند در ابتدای خلقت هم، چنین ازدواجی صورت نگرفته است ثانیا اگر هم ازدواج برادر با خواهر بوده قاعده ای هست که می گویند: « الضرورات تبیح المحذورات » یعنی ضرورت ها امور ممنوعه را مباح می کند آن هم ضرورتی که تمام راه های دیگر بسته باشد. در آن عصر برای تکثیر نسل بشر و بقاء آن چاره ای جز ازدواج با محارم نبوده است و البته این یک امر تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است نه یک امر تکوینی و غیر قابل تغییر. بنا بر این بر اساس آن چه بیان شد در جواب سؤال گفته می شود که در ابتدا خلقت ازدواج برادر با خواهر آن روز حرام نبود که تبدیل به حلال شود بلکه حلال بوده و بعدها که جامعه بشری رونق گرفته و گسترش یافته، این عمل حرام شد.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.