شرایط صحت غسل با موهای زائد بدن و موهای بلند سر به چه صورت است؟

0 808

آیا غسل با موهای زائد بدن و موهای بلند سر صحیح است؟

پرسش
می خواستم بدانم که اگر مو های زائد هر جایی از بدن را نزنیم چه حکمی دارد آیا غسل صحیح است؟

پاسخ اجمالی

از بین بردن موهای زائد، مثل موهای زائد اندام و زیر بغل مسأله ای بهداشتی و از نظر اسلام مستحب است و به آن سفارش شده [۱] اما واجب نیست، و از بین بردن و نبردن آن ها ضرری به صحت نماز و روزه و سایر وظایف و تکالیف شرعیه نمی زند.

اما در ارتباط با غسل؛ اگر موهای بدن کوتاه است، یعنی به گونه ای است که جزء بدن حساب می شود، باید در هنگام غسل شسته شود، و اگر آب به آنها نرسد غسل باطل است [۲] .

اما در مورد موهای بلند اختلاف است.

۱) امام خمینی (ره) مکارم: شستن مو های بلند لازم است [۳]

۲) اراکی، بهجت: شستن موهای بلند لازم نیست [۴] .

۳) گلپایگانی،‌ خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی و زنجانی می فرمایند: شستن موهای بلند لازم نیست بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشوند غسل صحیح است ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد [۵] .

[۱] الکافی، ج ۶، ص ۵۰۵، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذاهب الامامیه ج ۱ ص ۸ به بعد. برای اطلاع بیشتر به سؤال شماره ۱۵۹۰ (سایت: ۱۵۸۴) مراجعه کنید.

واجبات غسل:

واجبات غسل که تحقق و صحّت غسل منوط به آنها است عبارت‌اند از:

  • نیت؛ یعنی قصد تقرب به خدا. بنابراین، غسل بدون قصد قربت باطل است.
  • استمرار نیت تا پایان غسل.
  • شستن همه بدن؛ به گونه‌ای که نزد مردم شستن صدق کند. به تصریح برخی، شستن با جریان دادن آب بر پوست، هرچند با کمک دست و مانند آن تحقق می‌یابد.
  • شستن باطن بدن، مانند داخل چشم، بینی و دهان و آن بخش از گوش که دیده نمی‌شود و نیز زیر ناخنهایی که خیلی بلند نیستند لازم نیست.
  • شستن بخشهایی از ظاهر بدن که دیده می‌شوند ولی به صورت معمول آب به آنها نمی‌رسد (مانند قسمتهایی از گوش یا زیر انگشتر) واجب است.
  • مباشرت؛ بدین معنا که خود غسل کننده، بدن خود را غسل دهد نه دیگری.
  • پاک بودن بدن هنگام غسل
  • آب غسل باید مطلق، پاک و مباح باشد. بنابراین، غسل با آب مضاف، نجس و غصبی باطل است

 

 

[۲] توضیح المسائل مراجع جلد اول ص ۲۲۲ ، مسأله ۳۷۹.

[۳] همان.

[۴] همان.

[۵] همان.

مبطلات غسل

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.