دلیل قانع کننده دال بر مردود بودن روزه سکوت در اسلام چیست؟

0 24

الف. احکام شرعی همگی دارای ملاکات واقعی هستند یعنی هر حکم که واجب می شود دارای مصلحت ملزمه ای است که بدون آن واجب نمی شود و شارع مقدس انجام آن را برای بندگان لازم می داند و هر حکمی که حرام اعلام می شود به خاطر مفسده ملزمه ای است که شارع مقدس راضی به صورت گرفتن آن مفسده نیست و در نتیجه آن را منع می کند حال چه عقل ما این ملاکات را تشخیص دهد و چه ندهد.

ب.روزه سکوت چون دارای چنین ملاکاتی نبوده است واجب نشده و چون مفسده ای داشته است ممنوع گشته است. ممکن است سؤال کنید که شما چطور پی بردید که مفسده داشته یا مصلحت نداشته است پاسخ ما این است که ما اجمالاً می دانیم خداوند عادل حکیم به گزاف حکمی را واجب یا حرام نمی کند و همین اجمال برای ما کافی است و نیازی نیست که ما تفصیلاً دریابیم آن مفسده مورد نظر یا مصلحت مورد عنایت کدام است.

منبع: حوزه نت

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.