آیا دایی یا عموی همسر به زن محرم می شوند؟

0 443

پرسش: آیا دایی یا عموی همسر به زن محرم می شوند؟

پاسخ اجمالی: در اسلام اسباب محرمیت سه چیز است: نسب (هم زاد بودن)، سبب (ازدواج) و رضاع و شیر دادن[۱]. یقینا دایی یا عموی همسر از محارم نسبی زن محسوب نمی شوند، اما آیا از محارم سببی اند یا نه؟ یعنی آیا به سبب ازدواج، عمو و دایی همسر هم با زن محرم می شوند یا نه؟ در پاسخ باید گفت:

افرادی که به واسطه ی ازدواج، بر زن ها و دختر ها محرم می شوند، عبارتند از:

۱. شوهر.

۲. پدر شوهر و پدر بزرگ او.

۳. پسر و نوه ی شوهر هر چند فرزند این زن نباشد و از زن سابق شوهر باشد، در این صورت این زن جدید نامادری آنان خواهد شد و نامادری با فرزندان شوهر محرم است.

۴. شوهر مادر (ناپدری).

۵. شوهر دختر (داماد).[۲]

به جز این افراد، دیگر مردها نامحرم زن محسوب می گردند حتی شوهر خواهر، برادر شوهر، عمو ودایی شوهر.[۳]

محارم

محارم کسانی که ازدواج با آنان به‌دلیل خویشاوندی حرام است و بر اساس نظر فقها احکام حجاب در برابر آنان جاری نیست. محارم و احکام آن در قرآن آمده است. نسب، ازدواج و رضاع از اسباب محرمیتند و بر اساس آنها محارم به محارم نسبی، محارم سببی و محارم رضاعی تقسیم می‌شوند.

مادر، مادربزرگ‌، خواهر، دختر، نوه، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و خاله از محارم نَسَبی مرد و پدر، پدربزرگ، پسر، برادر، پسر خواهر، پسر برادر، عمو و دایی نیز محارم نسبی زن محسوب می‌شوند. همچنین همسر، مادرِ همسر و مادربزرگ او، دخترِ همسر، زنِ پدر (نامادری)، زنِ پسر (عروس) محارم سببی مرد و نیز شوهر، پدرشوهر، پدربزرگ شوهر، پسر شوهر، شوهر مادر (ناپدری) و داماد محارم سببی زن محسوب می‌شوند.

مادر رضاعی(زنی که به کودک شیر داده) و مادر، مادربزرگ، خواهر، دختر، نوه‌، عمه و خاله‌های او از محارم رضاعی مَردَند همچنین پدر رضاعی و پدر، برادر، عمو، دایی، پسر و نوه‌های او و نیز برادر، فرزند، نوه، پدر و پدربزرگ، عمو و دایی مادر رضاعی، محارم رضاعی زن هستند.

[۱] برای محرمیت با شیر شرایطی در رساله های عملیه آمده است که بدون آنها محرمیت حاصل نمی شود.

[۲] تحریر الوسیله ، ج ۲ ص ۲۷۷ ، مساله ۱.

[۳] نک: همان، ج۲ ،ص ۲۸۰، مساله ۱۵.

منبع: اسلام کوئست نت

اسباب محرمیت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.