فرق سالک مجذوب با مجذوب سالک چیست؟

0 150

 در صورتی که واژه مجذوب مقدم بر سالک باشد، از قرآن شریف استنباط می شود که آغاز سیر و سلوک از جذبه بوده است، مانند حضرت یوسف«ع» که جذبه او از رؤیای صادق وی که جزئی از اجزای نبوت است نشئت گرفته است، یعنی اول واقع را دید بعد به راه افتاد. هم چنین حضرت یحیی و حضرت عیسی اول واقع بر ایشان مکشوف می گردد و بعد راه را ادامه می دهند. چنان چه در دوران کودکی، خداوند متعال به یحیی و عیسی نبوت را اعطا کرد. سخن حضرت عیسی در کودکی این است که: « انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا » [۱] و درباره حضرت یحیی آمده است: « یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا » [۲]

و در مورد رسول مکرم اسلام «ص» سخن بالاتر از اینهاست زیرا در مورد پیامبران خدا عرض شد که واقع را دیدند و حرکت کردند چنانچه خداوند متعال در مورد حضرت موسی می فرماید: « و لما جاء موسی لمیقاتنا » سخن با موسی از آمدن است که طبق قرار و وعده قبلی به میقات و ملاقات ما آمد. درباره پیغمبر خاتم «ص» سخن از بردن است: « سبحان الذی اسری بعبده لیلا.. .» منزه است خدائی که بنده اش را شبانه برد…، یعنی ما او را دعوت کردیم و بردیم ولی بقیه با پای خود حرکت کرده و می روند.

«سالک مجذوب»: اگر واژه سالک مقدم بر مجذوب شود به کسی اطلاق می گردد که ابتدا سیر و سلوک را آغاز کرد، بعدا واقع برایش مکشوف می گردد و مجذوب حق قرار می گیرد. [۳]

پس در سالک مجذوب، اول کوشش است و آنگاه کشش و در مجذوب سالک، اول کشش است و آنگاه کوشش.

[۱] – سوره مریم، آیه ۳۱. ترجمه: «ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم او کتاب آسمانی داده و مرا پیامبر خود قرار داده است.»

[۲] – سوره مریم، آیه ۱۲. ترجمه: «ای یحیی!  کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در کودکی به او دادیم!»

[۳] – سیره پیامبران در قرآن، ج ۷، ص ۵۷-۵۸.- حضرت آیت الله جوادی. برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: فرهنگ معارف اسلامی، دکتر سید جعفر سجادی، ج ۲، ص ۹۷۸ و ج ۳، ص ۱۶۹۶.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.