با مراجعه به تفاسیر، مفهوم تدبر در قرآن را بیان کنید.

0 39

تدبر در آیات قرآن و یا احادیث، دارای مراحل مختلفی است. مرحله نخست آن دقت پیرامون معنای ارائه شده و جایگاه آن است. برای این مرحله بایستی در آغاز به معنای دقیق کلمات از نظر لغوی و تعریف آنها پی برد. سپس ترکیب‏ها را شناخت تا به محتوای ابتدایی آیه دست یافت.

    پس از آن، باید ارتباط آیه را با آیات قبل و بعد از خود سنجید و نسبت‏ها را استخراج کرد. در مرحله دیگر بایستی مضامین مشابه را در آیه‏های دیگر قرآن دریافت و در مقام مقایسه، نکات زیبای آن را دریافت کرد.

    البته این گونه تدبر – که نقطه‏های آغازین محسوب می‏شود – نیازمند آگاهی از ادبیات عرب، لغت، علوم قرآنی ورشته‏های مورد نیاز دیگر است.

    شناخت شأن نزول آیات، بررسی موقعیت تاریخی مسأله و… از دیگر شرایط آن است. خلاصه آن که باید هنگام تلاوت قرآن، در معانی و مفاهیم ارائه شده این آیات و نیز جایگاه خود بسیار تأمل نمود و باید دقت کرد که از هر آیه،در موضوعات مختلف فردی، اجتماعی و… چه پیامی می‏توان دریافت کرد و عینیت آن در حال حاضرچیست؟

    مثلاً در آیه پنج «سوره غافر» خداوند فرموده است: «هر امتی همت می‏گماشت تا پیامبر خود را دستگیر کند (هلاک و یا محدود سازد) و با جدل و گفتار باطل برهان حق را پایمال سازد».

    حال باید نگریست که در زمان حاضر این موضوع، چگونه تکرار می‏شود و کدام جدال و سخن باطل است که حق را مورد هجوم قرار می‏دهد تا آن را محو سازد. خلاصه آن که باید با سؤال در زمینه‏های مختلف، به سراغ قرآن رفت وپاسخ خود را از آن به دست آورد.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.