چه اعدای را به ترتیب جای چهار حرف فارسی (پ، ژ، چ، گ) در حروف ابجد جایگزین می کنیم ؟

1 3,773

با سلام چه اعدای را به ترتیب جای چهار حرف فارسی (پ، ژ، چ، گ) در حروف ابجد جایگزین می کنیم ؟

کاربر گرامی همانگونه که می دانید چینش ابجد حروف، متعلق به زبان عربی می باشد و در این نوع چینش هر حرف دارای ارزش عددی مشخصی می باشد،حروف اَبجَد، شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که برپایه الفبای اولیه خط فنیقی، مرتب شده‌اند. گاهی این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.

ولی برای این چهار حرف (گ چ پ ژ) جایگاهی در آن وجود ندارد لذا عددی هم نمی توان برای آن در نظر گرفت و بعبارتی می توان آن را صفر فرض کرد.

این چینش به تریب زیر می باشد:
ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد

ابجد صغیر:
(الف =۱)، (ب=۲)، (ج=۳)، (د=۴)، (ه=۵)، (و=۶)، (ز=۷)، (ح=۸)، (ط=۹)، (ی=۱۰)، (ک=۸)، (ل=۶)، (م=۴)، (ن=۲)، (س=ساقط)، (ع=۱۰)، (ف=۸)، (ص=۶)، (ق=۴)، (ر=۸)، (ش=ساقط)، (ت=۴)، (ث=۸)، (خ=ساقط)، (ذ=۴)، (ض=۸)، (ظ=ساقط)، (غ=۴) .

ابجد کبیر :
(الف =۱)، (ب=۲)، (ج=۳)، (د=۴)، (ه=۵)، (و=۶)، (ز=۷)، (ح=۸)، (ط=۹)، (ی=۱۰)، (ک=۲۰)، (ل =۳۰)، (م=۴۰)، (ن=۵۰)، (س=۶۰)، (ع=۷۰)، (ف=۸۰)، (ص=۹۰)، (ق=۱۰۰)، (ر=۲۰۰)، (ش=۳۰۰)، (ت=۴۰۰)، (ث=۵۰۰)، (خ=۶۰۰)، (ذ=۷۰۰)، (ض=۸۰۰)، (ظ=۹۰۰)، (غ=۱۰۰۰) .

مثال: علی=ع + ل + ی => 70+30+10=110

کاربرد حروف ابجد

الف) صفحه‌های مقدمهٔ بعضی از کتاب‌ها را با این عددها شماره‌گذاری می‌کنند.

ب) تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک واژه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آن واژه یا عبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.

ج) در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغمه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج‍ ج‍ ط ج‍ ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند.

د) گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آن‌ها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همین‌جا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد، آن‌ها را با حروف الف، ب، ج و … مشخص کردیم.

1 نظر
  1. میناⓂ می گوید

    مثل همیشه عالی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.