مگر ما همه از نسل حضرت آدم نیستیم، پس چرا به هم نامحرم هستیم؛ مگر می شود که بچه های حضرت آدم به هم نامحرم شوند؟

0 36

در ابتدا باید برای ما معلوم شود که چه کسانی به ما محرم هستند و چه کسانی نامحرم؟ یعنی محارم و غیر محارم چه کسانی هستند؟

محارم سه دسته اند:

الف) محارم نسبی که از راه خویشاوندی طبیعی به وجود می آید مثل مادر، خواهر، برادر، برادر زاده و خواهر زاده و دایی، عمو، عمه، خاله.

ب) محارم سببی که از راه ازدواج پدید می آید مانند همسر، مادر زن، پدر شوهر.

ج) محارم رضاعی که از راه شیر خوردن به وجود می آید. توضیح این که این نوع محرمیت دارای هشت شرط است که اگر با این شرایط بچه ای از خانمی شیر خورده باشد، همه کسانی که از راه نسب به این بچه محرم بودند از راه رضاع و شیر خوردن نیز محرم می شوند یعنی:

۱. خود زن که او را شیر داده که مادر رضاعی می گویند؛

۲. شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند؛

۳. پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند که حکم جد و جده را دارند اگر چه پدر و مادر رضاعی آن زن باشند؛

شما به دنبال این مطالب هستید:

۴. بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده یا می آیند که برادر و خواهر این بچه محسوب می شوند؛

۵. خواهر و برادر آن زن که دایی و خاله رضاعی این بچه می شوند؛

۶. عمو و عمه آن را اگر چه رضاعی باشند؛

۷. دایی و خاله آن زن اگر چه رضاعی باشند؛

۸. اولادهایی که شوهر آن زن از زن دیگر دارد؛

۹. پدر و مادر شوهر آن زن هر چه بالا روند خواهر و برادر شوهر زن که شیر مال اوست که عمه و عموی رضاعی این بچه می شوند؛

۱۰. عمو، عمه، دایی و خاله شوهر این زن که شیر مال اوست، اینها همه به این بچه محرم هستند.

آنچه غیر از این موارد می باشد چه فامیل و چه غیر فامیل، همه نامحرم می باشند. مثل پسر عمو و دختر عمو یا دختر عمه و پسر دایی و بالعکس دختر خاله و پسر خاله و… .

حال که معلوم شد چه کسانی محرم انسان اند و چه کسانی نامحرم به این نکته می رسیم که جد و پدر بزرگ ما دارای فرزند پسر و دختر می باشد و اولادهای اینها دختر عمو و پسر عمه و بالعکس و یا دختر خاله و پسر دایی و بالعکس می باشند که به یکدیگر نامحرم هستند. این حکم در مورد حضرت آدم ابو البشر هم صدق می کند. پس با این وجود برای ما معلوم می شود که چرا بچه های حضرت آدم علیه السلام همه به همدیگر محرم نیستند، دلیل دیگر اینکه اگر همه به هم محرم می شدند امکان ازدواج نبود و نسل انسانها بطور کل منقطع می شد و دیگر هیچ انسانی در کره زمین وجود نخواهد داشت.

منبع: حوزه

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.