آیا در دین زرتشت اعتقادی به معاد هست؟

0 57

در کتاب گات ها که منسوب به خود زرتشت است، تعالیمی وجود دارد که با تعالیم بخش های اوستا متفاوت است. یکی از اصول این تعالیم که «دین زرتشتی متقدم» یا «اولیه» خوانده می شود، عبارت است از[۱]: انسان پس از مرگ از پل چینود(گزینش) عبور کند؛ پلی که گناهکاران نمی توانند از آن بگذرند. سرانجام نیکان، بهشت و سرانجام بدکاران دوزخ خواهد بود.[۲]

نویسندۀ زرتشتی معاصر نیز جاودانگی روان و بقای انسان پس از مرگ، پاداش کارهای نیک و مجازات اعمال زشت، در بهشت و دوزخ و رستاخیز را از پایه ها و بنیاد دین زرتشت بر می شمارد.

به هرحال از عبارت «عبور از پل چینود» شاید بتوان اعتقاد به معاد جسمانی را به زرتشت نسبت داد.[۳]

                         

پی نوشت ها:  

[۱] این تعالیم در شش اصل آمده که این نکته در اصل ششم بیان شده است.

[۲] ادیان آسیایی، ص ۴۲ و ۴۳، به نقل از سیری در ادیان زنده جهان(غیر اسلام) عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، ص ۱۱۲.

[۳] برگرفته از سایت اسلام کوئست، سؤال شماره ۱۹۱۷.

منبع: حوزه

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.