چرا درسوره روم آیه ی شریفه ی “وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِم سَیَغْلِبُون” واژه ی ” غلبهم” به معنای ” شکستشان” ترجمه شده است. در حالی که باید ” پیروزیشان” معنا شود؟

0 25

در تفسیر آیه دو نظریه وجود دارد:

الف ) ضمایر سه گانه در عبارت به روم بر می گردد و “غلب” مثل “قتل” که برای قاتل و مقتول استفاده می شود و مثلا می گوییم “شهیدان بعد از قتلشان روزی داده می شوند” یعنی بعد از این که مقتول گردیدند ، در اینجا هم کلمه “غلب” برای غالب و مغلوب به کار می رود و معنای جمله می شود بعد از غلبه ای که بر آنها واقع شد و آنان مغلوب گردیدند ، غالب می شوند. (۱) 

از نظر اصطلاحی مصدر گاهی مبنی بر فاعل معنا می شود به این معنا که این مصدر بنا شده برای فاعل و اینکه کار فاعل را توضیح دهد مثلا ” ضرب ” معنایش میشود : زدن ، که فعل فاعل است و گاهی مبنی بر مفعول است به این معنا که مصدر کار مفعول را بیان می کند مثلا “ضرب ” وقتی مبنی بر مفعول است معنایش می شود “زده شدن “در آیه هم  “غلب ” معنایش ” مغلوب شدن ” است. (۲)

ب) بعضی هم ضمیر در “غلبهم” را – با توجه به قرینه – به فارس برگردانده و ترجمه چنین می شود:

و رومیان بعد از غلبه فارسیان به زودی غالب می شوند. (۳)

پی نوشت ها:

۱. ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص ۲۴۰.

۲. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۶، ص ۱۵۵.

۳. همان.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.