تعداد فروع دین وعلت آن در چیست؟

0 85

از نظر تعداد فروع در مذهب شیعه اختلاف است، این تعداد کدامند وعلت آن در چیست؟

در نگاه همه شعیان واجبات به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

الف) واجب هایی که مربوط به امور اعتقادی می باشند.

۱- اعتقاد به وجود خداوند، هم چنین اعتقاد به یگانگی و وحدانیت واجب است.

۲- اعتقاد به صفات جمال و جلال خداوند و این که ذات خدا دارای کمال مطلق می باشد . از هر عیب و نقص پاک و منزّه می باشد . نیز اعتقاد به این که خداوند عادل است .عالم را بر اساس عدل پایه گذاری نموده است، واجب می باشد.

۳- اعتقاد به نبوّت و رسالت عامه، یعنی اعتقاد به این که خداوند پیامبرانی را برای هدایت عموم مردم فرستاده است . به وسیله آن ها کتابی از آسمان فرو فرستاده است، واجب می باشد.

۴- اعتقاد به نبوّت و رسالت پیامبر اسلام (ص) و این که خاتم انبیا و پیامبران است که خداوند او را به عنوان آخرین پیامبر و سفیر خودش برای هدایت مردم فرستاده است . او نیز احکام خدا را به مردم ابلاغ نموده است.

۵- اعتقاد به حیات پس از مرگ و عالم آخرت و اعتقاد به معاد جسمانی واجب است و این که همه مردم در قیامت در برابر دادگاه عدل الهی برای حضور می یابند. هر کس در برابر اعمال و رفتار خود مورد سؤال و جواب قرار می گیرد و مستحق کیفر یا پاداش می شود.

اعتقاد به وجود بهشت و دوزخ واجب است و این که گناهکاران مستحق عذاب جهنم و نیکوکاران در نعمت های بهشتی زندگی می کنند.

۶- اعتقاد به این که امامان دوازده گانه با امر خداوند توسط پیامبر اسلام به عنوان جانشین بر حق پیامبر اسلام و پیشوایان برحق امت پیامبر بعد از آن حضرت تعیین شده اند ؛ هم چنین اعتقاد به عصمت و پاکی پیامبر اسلام و حضرت زهرا (س) و امامان دوازدگانه، واجب می باشد.

اولین امام و جانشین برحق پیامبر، امام علی علیه السلام است . امامان بعدی به ترتیب عبارت اند از: امام حسن مجتبی، امام حسین (فرزندان امام علی ) و امام علی بن حسن ؛ محمد بن علی ؛ جعفر بن محمد ؛ موسی بن جعفر ؛ علی بن موسی ؛ محمد بن علی ؛ علی بن محمد ؛ حسن بن علی ؛ محمد بن حسن حجت المنتظَر امام مهدی، قائم ال محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف .

هم چنین اعتقاد به این که امام دوازدهم، درحال حاضر به اذن خداوند در پرده غیبت قرار دارد . هر زمان خداوند بخواهد ظهور می کند و دنیا را پر از عدل و داد می کند.

۷- واجب است اعتقاد به این که قرآن کتاب آسمانی است که از جانب خداوند برای پیامبر ارسال شده است تا بشر را از گمراهی نجات دهد.

 نیز واجب است اعتقاد به این که خداوند در ادیان پیشین، نیز کتاب های آسمانی مانند انجیل و تورات و سایر کتاب های آسمانی را برای هدایت بشر فرستاده،بعد از پیامبران صاحب کتاب، عده ای از منحرفان و دنیا پرستان در کتاب الهی دست برده اند . بعضی از مطالب آن را به نفع خودشان تحریف نموده اند. اما قرآن با بودن جانشینان پیامبر از دستبرد و تحریف، محفوظ مانده است.

۸- واجب است اعتقاد به این که پیامبران الهی همه معصوم بوده اند.

 ب) واجب هایی که مربوط به عمل و کردار انسان است، اعم از واجب های عبادی و غیر عبادی:

۱- بعد از اعتقاد به اصول دین (توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد) اعتقاد و عمل به فروع دین، واجب است.

فروع دین گرچه بسیار است و بر شمردن آن ها نیاز به نگارش یک مقاله دارد ،ولی به طور کلی در ده شاخه عنوان شده که بسیاری از فروع دیگر در واقع مقدمه و لازمه این ده فرع محسوب می شود . برای مراعات اختصار به ذکر ده فرعی اکتفا می شود :

 1-1. نماز؛

 2-1. روزه؛

 3-1. حج؛

 4-1. جهاد؛

 5-1. زکات؛

 6-1. خمس؛

 7-1. امر به معروف؛

 8-1. نهی از منکر؛

 9-1. تولّی؛

۱۰-۱. تبرّی.

معنای تولّی دوست داشتن دوستان خدا و تبرّی دشمنی با دشمنان خداوند است.

عمل به فروع دین برای کسانی که مکلف به هر یک از این تکالیف باشند، واجب است.

 هر یک از فروع دین احکام مفصلی دارند که باید به رساله های عملیه (توضیح المسائل) رجوع نمائید. هم چنین مواردی که زکات واجب است ، باید در رساله های عملیه مطالعه کنید.

 در واجباتی که در مسئله حج وجود دارد و چیزهایی که برای حاجی واجب است ،به کتاب مناسک حج که مراجع نوشته اند، مراجعه نمائید.

هم چنین واجب است انسان شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد و مراتب آن را رعایت نماید

منبع : مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.