بارداری وجماع در ماههای محرم وصفر

0 26

نزدیکی با همسر در ماه محرم و صفر (دانسته یا ندانسته) اشکالی ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.