خروج بول یا باد معده هنگام غسل

0 824

 

اگر در اثناى غسل جنابت، حدث اصغر (بول، باد معده و…) خارج شود، آیاغسل صحیح است؟

آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى شود و آن را تمام کند؛ ولى بهتر (احتیاط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده) از سر گیرد. در هر صورت باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[۱]
آیه اللّه  بهجت: لازم نیست غسل را تمام کند و بنابر احتیاط واجب باید آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده)، از سر گیرد و براى نماز  و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[۲]
آیه اللّه  تبریزى: بایدغسل را از سر گیردو بنابر احتیاط واجب، باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[۳]
آیه اللّه  سیستانى: غسل باطل نمى شود؛ ولى بنابر احتیاط واجب باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو بگیرد.[۴]
آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید غسل را از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[۵]
آیه اللّه وحید: بنابر احتیاط واجب باید غسل را تمام و دوباره از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[۶]

_________________________________

منبع:
[۱]. امام، تحریر الوسیله، ج ۱، واجبات الغسل، م ۱۹؛ توضیح المسائل مراجع، م ۳۸۶ ؛ خامنه اى، اجوبه، س ۱۸۵ و نورى، توضیح المسائل، م ۳۸۷ و تعلیقات على العروه، فصل فى مستحبات الغسل، م ۸.
[۲]. وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۱۸.
[۳]. منهاج الصالحین، ج ۱، م ۲۰۴.
[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۸۶
[۵]. همان، م ۳۸۶.
[۶]. توضیح المسائل، م ۳۹۲. (احکام وضوغسل و تیمیم،  پرسمان).

معرفی اجمالی

مبطلات

واجبات

کفایت غسل از وضو

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.