وجود شر در عالم هستی چگونه است؟

0 391

مسئله شر، یکی از کهن ‌ترین مسائلی است که اندیشه آدمی را به خود مشغول داشته است. از آن زمان که انسان پا به عرصه خاک گذاشت، خویشتن را هم ‌آغوش رنج و رنجوری یافت و همراه با شیرینی لذت و کامیابی، تلخی محنت و ناکامی را چشید. در نتیجه به زودی دانست که حیات آکنده از نیکی و نیالوده به شر و بدی، آرزویی دست ‌نیافتنی است.
مواجهه آدمی با رویه دردآلود و اندوهبار زندگی و رویارویی او با مصیبتها و فلاکتهای آن، مانند: نقص عضو، درد، فقر، گرفتار آمدن به بلا، ظلم ‌دیدن از ستمگران، دزدی، فحشا، مرگ، بیماری، تبعیض، مصیبت، وجود شیطان، در معرض انواع بدبختیها قرار گرفتن و ‌… پرسشهایی را فرا روی ذهن جستجوگر او قرار می ‌داد؛ پرسشهایی که امروزه پس از گذشت هزاران سال، هنوز تازه و جدیدند. برخی از این سؤالات عبارت ‌اند از:
حقیقت اموری که در نظر ما در زمره شر و یا خیر قرار می ‌گیرد، چیست؟ آیا وجود شرور با اعتقاد به اوصافی همچون خیرخواهی، قدرت و علم مطلق الهی ناسازگار است؟ در وهله اول به نظر می ‌رسد که مسئله شر، یکی از صفات سه ‌گانه مذکور را به چالش می ‌طلبد؛ زیرا خدای ادیان، پروردگاری است که هم عالم و قادر مطلق است و هم کاملاً خیرخواه؛ ولی آنچه در عالم خارج اتفاق می ‌افتد، به ظاهر خلاف این را ثابت می ‌کند.
نگاه سطحی به این مسئله و موشکافی نکردن در آن، نتیجه ‌ای جز فرو غلطیدن در جبر یا اختیار محض ندارد که هر دو با تعالیم اسلام مخالف است. در طی موضوعات ذیل به این مسئله، پاسخ لازم و کافی خواهیم داد.

شر امری عدمی

شر به معنای عام، همان چیزی است که کسی به آن رغبت نمی ‌کند. در مقابل آن، خیر قرار دارد که همگان به آن، میل و علاقه دارند. بسیاری از تعاریف درباره خیر و شر، بیانگر تصویر مزبور از آنها است؛ از جمله می ‌توان به تعریف بوعلی سینا اشاره کرد که می ‌فرماید: «خیر، فی الجمله چیزی است که هر شیئی به آن اشتیاق و علاقه دارد و آن وجود یا کمال وجود است… ؛ امّا شر، امر عدمی است که ذاتی ندارد؛ بلکه عدم جوهر یا عدم کمالی برای جوهر است ‌» (۱)
ملّاصدرا نیز می ‌گوید «خیر، چیزی است که هر شیئی به آن اشتیاق و میل دارد و با آن سهمی از کمال ممکن خود متحقّق می ‌شود؛ اما حکما درباره شر گفته ‌اند که آن ذاتی ندارد ‌» (۲)
آنچه از تعاریف بالا فهمیده می ‌شود، آن است که شر، امری عدمی است؛ اما منظور چیست که گفته می ‌شود: «شر، امر عدمی است؟»
آنچه شر شناخته می ‌شود، از نوع «عدمیات» است؛ مثلاً بیماری به آن دلیل، نامطلوب است که سبب می ‌شود شخص، فاقد صحت و عافیت باشد. همچنین، واقعیت نابینایی و ناشنوایی، همان نداشتن بینایی و شنوایی است و واقعیتی جز همین امر عدمی ندارد. پس هر کجا سخن از بدی است، پای نوعی فقدان و نیستی در میان است. تمام بدیها و زشتیها از آن نظر بد و زشت شمرده می ‌شود که فاقد هستی و یا مستلزم نیستی است. هر کدام از درندگان و گزندگان و بلاها و آفتها، از آن نظر بد است که منجر به فقدان بخشی از هستی می ‌شود؛ به عبارت دیگر: در جهان، یک نوع موجود بیش نیست و آن خوبیهاست.
نکته دیگر که لازم است در اینجا تذکر داده شود، آن است که بدیها و شرور از امور نسبی ‌اند، نه حقیقی؛ یعنی هیچ موجودی در ذات خود بد نیست؛ بلکه بدی، نوعی حالت است که هنگام مقایسه میان دو شیء پدید می ‌آید.
به عبارت دیگر در اوصاف نسبی، تا شیء را با چیز دیگری مقایسه نکنیم، هیچ ‌گاه نمی ‌توانیم آن را این ‌گونه وصف کنیم؛ مثلا سم مار، زهر عقرب و ‌… برای خود آنها بد نیست و با وجود آنها کمال سازگاری را دارد و مایه تکامل و بقای زندگی آنهاست. این امور، تنها از آن نظر بد است که مایه فنای انسان و آسیب ‌پذیری اوست. همچنین رعد و برق به خودی خود، زشت نیست؛ بلکه هنگامی شر است که باعث خرابی ساختمانی یا مرگ کسی می ‌شود.
مرحوم علامه طباطبایی‏ رحمه‏الله می ‌فرماید: «آنچه باید دانست این است که شروری که در عالم به چشم می ‌خورد از آنجایی است که با حوادث موجود در این عالم ارتباط دارند و با آنها پیچیده و درهم [تنیده] هستند؛ از اینرو عدمهای مطلق نیستند؛ بلکه عدمهای نسبی ‌اند؛ مانند انواع فقدانها و نقصها و مرگ و فسادهایی که در داخل و خارج نظام عالم پدید می ‌آید ‌» (۳)
نتیجه این بحث، آن است که خداوند، چیزی با عنوان شر خلق نفرموده است؛ زیرا نظامی که پروردگار متعال، خلق کرده است، نظام احسن و کاملی است که کامل ‌تر از آن متصور نیست. شر، مستلزم نقصان در نظام عالم است، پس شر بالذات، داخل در نظام خلقت عالم نیست.

شر، لازمه جهان مادی

جهان آفرینش، دارای عوالم متعددی است که هر یک، قوانین و سنن مخصوص به خود را دارند؛ یعنی احکام و آثاری در عالم ماده برقرار است که در عالم مثال وجود ندارد و همچنین در عالم مجردات محض، قوانین و احکامی پابرجاست که در دو عالم دیگر نیست.
یکی از احکام و آثار عالم ماده، وجود تزاحم و تضاد و درد و رنج است. در این عالَم، برخلاف عالَم تجرد که خیر محض است، تضاد و تزاحم، محدودیت و زوال و بطلان، غم و شادی، رنج و امید و بالاخره خیر و شر وجود دارد.

شر، از لوازم حرکت ماده

حرکت و تغییر، جزء جدایی ‌ناپذیر ماده است. ماده برای تبدیل، تبدل، رشد و کمال به حرکت نیاز دارد. بدون حرکت، هیچ پیشرفتی در دنیا به وجود نمی ‌آید و اگر چیزی بخواهد رشد کند با تحولاتی همراه است. وقتی چیزی مدام در حال حرکت باشد، به طور طبیعی در جانب آن، اموری اتفاق می ‌افتد که به حسب ظاهر ممکن است شر به نظر برسد.
جهان طبیعت برای اینکه بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند و طبق خلقت و اقتضائاتش باشد، باید در حرکت باشد. در حرکت، چیزی از دست می ‌رود و چیزی به دست می ‌آید. احتمالاً آنچه از دست می ‌رود، در نگاه جزئی و بیرون از واقعیت، شر به حساب می ‌آید؛ در حالی که آن چیز در نگاه کلان و با توجه به کل مجموعه آفرینش، عین خیر است. بنابراین وجود جهان مادی که هیچ ‌گونه تنازع و تزاحمی در آن نباشد، خلاف فرض است؛ یعنی چنین جهانی در واقع، غیر مادی می ‌شود و نظام عالم و ترتیب آن به هم می ‌خورد.
فارابی در این ‌باره می ‌گوید: «خدا در قدرت و حکمت و علم خود، تام است [و] تمامی افعال او، کامل و بدون نقص و عیب است. آفات و شروری که عارض اشیای طبیعی می ‌شود، ضروری عالم ماده و طبیعی است. عالم ماده نمی ‌تواند خیر محض را بپذیرد؛ چون در غیر این صورت، دیگر ماده نخواهد بود ‌» (۴)
برای روشن ‌تر شدن مطلب، مثالی ذکر می ‌شود: وقتی خداوند عقل را خلق کرده است، لازمه ‌اش این است که احکام عقل اجرا شود. بنابراین اگر بگوییم خداوند، احکامی را اجرا کند که عقل تأیید نمی ‌کند، دیگر خلق عقل بیهوده خواهد بود. به حساب عقل دو ضرب در دو چهار می ‌شود؛ بنابراین خدا این چهار را پنج نمی ‌کند؛ زیرا حکم خدا در این صورت، موافق عقل نیست و جزو محالات ذاتی است.
ابن سینا در «الهیات شفا» درباره شر بودن عالم می ‌گوید: «اگر بگویند چرا خدا مانع شر در عالم نشد تا جهانی محقق شود که خیر محض است، در پاسخ باید گفت: اگر عالم مادی که تلازم اجتناب ‌ناپذیر با شرور دارد، به گونه ‌ای خلق می ‌شد که در آن شری محقق نمی ‌شد، دیگر، مادی نبود؛ بلکه عالم دیگری می ‌شد که خیر محض است؛ در حالی که خداوند، چنین عالمی را پیش از این خلق کرده است ‌» (۵)

بعضی از شرور، ناشی از آزادی و اختیار انسان

آفریدگار، به انسان، نعمت آزادی و اختیار ارزانی داشته و خوبیها و بدیها را نیز به او الهام کرده است. همچنین دستورهای سعادت ‌بخشی را از طریق رسولان برای تکامل به انسان هدیه فرموده است. آدمی می ‌تواند با اختیار، راه تکامل را ـ که پیروی از وجدان و پیامبران الهی است ـ طی کند و می ‌تواند نافرمانی کند و به وجدان و دستورهای الهی گردن ننهد.
آشکار است که خداوند در عین اینکه راه را از چاه باز شناسانده و هدایت را از گمراهی مشخص کرده، عواقب و فواید پیمودن هر یک از این راهها را نیز بیان فرموده است. بنابراین هر کس هر راهی را انتخاب کند، به عواقب و اثرات آن هم خواهد رسید. در نتیجه، هر عملی چه نیک و چه بد، دارای اثرات و نتایجی خواهد بود. این آثار، جزو جدایی ناپذیر عمل است و به دنبال آن خواهد آمد.
بهتر است با ذکر مثالی، مطلب را روشن ‌تر کنیم. اگر کسی خود را از ساختمان چند طبقه ‌ای به پایین پرتاب کند، اگر نگوییم بر اثر این کار خواهد مُرد، صدمه شدیدی به او خواهد رسید. یا اگر کسی سر خود را محکم به دیوار بکوبد حتماً سرش می ‌شکند. این شکستگی و یا مرگ، اثر حتمی و تکوینی عمل است و به دنبال کار شخص خواهد آمد. نمی ‌توان گفت کسی سر خود را به دیوار بزند و سرش نشکند. اینجا مسئله باید و نباید نیست؛ مسئله این نیست که بگوییم چرا خداوند، نتیجه این عمل را طوری قرار داده است که انسان سرش بشکند؟ این اثر، نتیجه تکوینی و ذاتی آن عمل است.
دو قسم از شرور از اثرات آزادی رفتار انسان ناشی می ‌شود:
قسم اول، شروری که نتیجه طبیعی اعمال انسان و به عبارتی دیگر از آثار آزادی اوست. انواع دزدی، قتل، غارت، جنایت، فساد، فحشا، تجاوز، ضرب و شتم و… از این موارد است. این شرور اتفاق می ‌افتد به این دلیل که انسان آزاد است.
اگر بگوییم چرا خدا انسان را آزاد آفرید تا این همه جنایت به پاکند؟ پاسخ، آن است که اگر حق تعالی آدمی را مجبور خلق می ‌کرد، انسان و اعمال او هیچ ارزشی نداشت. این شرور از مواردی است که به دنبال خیرات بسیار آزادی انسان بر آن، مترتب شده است.
قسم دوم، شروری است که باز هم اثر آزادی انسان و نتیجه اعمال اوست؛ ولی این بار، فرا طبیعی است، نه طبیعی. بسیاری از اموری را که بد می ‌دانیم، به دنبال گناهان انسان اتفاق می ‌افتد.

خداوند در قرآن، این نکته را یادآوری فرموده است که بسیاری از شرور، نتیجه ارتکاب زشتیهای انسان و رفتارهای نادرست و بد اوست. از آن جمله می ‌فرماید: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُون»؛ (۶) «و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می ‌گشودیم؛ ولی تکذیب کردند. پس کیفر دستاوردشان، گریبان آنان را گرفت ‌»
برخی انسانها با اختیار خود، اعمال شرورانه ‌ای انجام می ‌دهند که لازمه این اعمال، رنج و عذاب دیگران است. بنابراین بسیاری از شرور، از شرارت انسان حاصل می ‌شوند و شرارت انسان نیز ناشی از آزادی و اختیار اوست. البته بسیاری از این رنج و دردها در واقع شر نیستند؛ بلکه باعث تکامل و رشد اخلاقی انسان می ‌شوند.
بزرگان می ‌گویند: بسیاری از محنتهایی که از ستمگران به انسانها می ‌رسد، نتیجه عملکرد خود مردم است. اگر آنها با هم متحد شوند و علیه ظلم بشورند، دیگر ستمی نخواهد بود. خداوند در قرآن مجید می ‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»؛ (۷) «در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی ‌دهد؛ مگر اینکه آنان، خود، حال خویشتن را تغییر دهند ‌»

شر، ناشی از جزئی ‌نگری

برخی متفکران، معتقدند اینکه انسانها بسیاری از امور را شر می ‌دانند، در قضاوتهای سطحی و جزئی و تنگ نظرانه و شتاب ‌زده ریشه دارد. اگر آنها از آگاهی وسیع ‌تر و جامع ‌تری برخوردار بودند، هیچ ‌گاه به بدبودن برخی امور، حکم نمی ‌کردند. خداوند از روی علم و حکمت نامتناهی خود، بهترین جهان ممکن را آفریده است که هر چیز آن به جای خود است؛ ولی آدمیان که از دانش اندکی برخوردارند، نمی ‌توانند درباره جهان به درستی قضاوت کنند.

برای مثال اگر بخواهید منزلی خریداری کنید، در صورتی که تنها نگاه شما به چاه فاضلاب خانه باشد و دیگر بخشهای خانه را نبینید، مسلماً حکم به نامطلوب ‌بودن خانه خواهید کرد؛ اما اگر بصیرت کامل و جامعی درباره خانه پیدا کنید، خواهید دید که وجود چاه، نه تنها بد نیست؛ بلکه برای ساختمان، بسیار مناسب است.
قرآن مجید، دلیل ناخوش دانستن برخی امور را ناشی از فقدان شناخت می ‌داند و می ‌فرماید: «وَ عَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون»؛ (۸) «و بسا چیزی را خوش نمی ‌دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می ‌دارید و آن برای شما بد است و خدا می ‌داند و شما نمی ‌دانید ‌»
ملاصدرا، فصلی از کتاب اسفار را به این موضوع اختصاص داده است. (۹)

بسیار ساده ‌لوحانه است اگر اصرار داشته باشیم، خداوندی که جهان را آفریده است؛ قادر مطلق و بی ‌عیب و نقص نیست و چنین موجودی یا باید بدکار و یا آفریدگاری ناشی بوده باشد. تمام این مطالب، برخاسته از نگاه جزئی و سطحی است. انسان منطقی، کلی ‌نگر است و عیب و نقص، خوبی و نیکی و یا زشتی و زیبایی را با هم می ‌بیند؛ نه به تنهایی. حکم در صورتی صحیح است که همه جانبه و کلی دیده شود.
آنچه از این گفتار روشن شد، این است که خداوند به آن دلیل که خیر محض است، شر مطلق را خلق نکرده است؛ بلکه شروری که در عالم دیده می ‌شوند، نسبی است که یا از لوازم ماده و همراه آن و یا به پندار ما نامطلوب هستند. با این حساب، معلوم می ‌شود که باید نظریات خود را از سطحی ‌نگری به سوی عمقی ‌نگری و نگاه جزئی ‌نگر خود را به سوی کلی ‌نگری سوق دهیم تا به سوی حق رهنمون شویم.

پاسخ به یک اشکال

در جواب این سؤال که آیا بهتر نبود خداوند به دلیل شرور این عالم، از خلقت آن صرف نظر می ‌کرد؟ می ‌توان گفت: «ترک خیر کثیر عالم ماده به دلیل وجود شرور اندک، برهم ‌زننده نظام کنونی (بهترین نظام آفرینش) است. همچنین با فیض الهی هم منافات دارد؛ زیرا ترک خیر بسیار به دلیل شر اندک، خود، شر بسیار محسوب می ‌شود. آیا رواست که از خلق آتش اجتناب کرد به دلیل شر اندکی که ممکن است درپی داشته باشد؟ اگر آتش، خلق نشود خیرات بی ‌شماری از میان می ‌رود. ضمن آنکه می ‌توان از بسیاری از شرور با تدبیر و تفکر جلوگیری کرد.

یکی از دلایلی که ذکر می ‌شود، این است که شر، از لوازم وجود خیر است. خاستگاه اولیه این نظریه به اندیشه ‌های ارسطو باز می ‌گردد. بر اساس تفسیری که از این نظریه در فلسفه اسلامی شده است، موجودات امکانی از پنج حالت بیرون نیستند:
الف. آنچه که خیر محض و ناب است
ب. آنچه که خیرش بیش ‌تر از شرش است
ج. آنچه که خیر و شرش مساوی است
د. آنچه که شرش بیش ‌تر از خیرش است
هـ ‌. آنچه که شر محض است.
ابتدا این مطلب به اثبات می ‌رسد که از میان این احتمالات پنجگانه، تنها احتمال اول و دوم به واقعیت پیوسته است. سپس روشن می ‌شود که وجود این دو قسم در جهان، امری ضروری است. قسم اول که روشن است؛ اما درباره قسمت دوم گفته می ‌شود که اگر خداوند، این قسم از موجودات را به دلیل شر اندک نیافریند، خیر فراوانی که ملازم با این شر است، محقق نمی ‌شود؛ حال اینکه گفته شد، ترک خیر کثیر، خود شر بزرگی است که در مقایسه با شر اندک به مراتب، عظیم ‌تر و بزرگ ‌تر است ‌» (۱۰)

علامه طباطبایی ‏رحمه‏الله در تأیید این نظر در تفسیر المیزان می ‌فرماید: «امور، پنج قسم ‌اند: ۱. آنها که خیر محض ‌اند؛ ۲. آنها که خیرشان بر شرشان غالب است؛ ۳. آنها که خیر و شرشان مساوی است؛ ۴. آنها که شرشان غالب بر خیرشان است؛ ۵. آنها که شر محض است.
از این پنج قسم، سه قسم آخر، معقول نیست که هستی به خود بگیرند؛ زیرا هست ‌شدن آنها مستلزم ترجیح بلا مرجح و یا ترجیح مرجوح بر راجح است؛ (زیرا همان ‌گونه که گفته شد، شرور از اعدام و نسبی هستند. تعبیری که از شر می ‌شود عدم خیر است).
اگر حکمت الهی را که از قدرت و علم واجبی او سرچشمه می ‌گیرد و همچنین جود خدایی را ـ که هرگز آمیخته با بخل نمی ‌شود ـ در نظر بگیریم، حکم خواهیم کرد که بر چنین خدایی واجب است فیض خود را به وجهی عطا کند که اصلح و شایسته ‌تر برای نظام اتم است و از امور پنج ‌گانه گذشته، دوتای اولی را ایجاد کند؛ زیرا اگر اولی را ایجاد نکند، مرتکب شر محض می ‌شود و اگر دومی را خلق نکند شر بیش ‌تر را خلق می ‌کند. بنابراین آنچه از شرور که به نظر ما می ‌رسد، در مقایسه با آنچه از خیرات به چشم می ‌خورد، نادر و کم است و شر کثیر به سبب خیر کثیر تحقق می ‌یابد و ممکن نبود تحقق نیابد ‌» (۱۱)

حاصل اینکه نمی ‌توان خیر زیاد و فواید بسیار را قربانی شر اندک کرد. اگر عالم ماده دارای شری است،  ‌دارای فواید بسیاری نیز هست. پس نمی ‌توان گفت: خدا از خیر بسیار به سبب این شر اندک روی برگردانَد و از خلقت عالم ماده صرف نظر کنَد.
این اشکال نیز وارد نیست که برخی می ‌گویند: «خیرات عالم، در مقایسه با شرور آن کم ‌تر است»؛ زیرا این نظر، خلاف وجدان آدمی است. اگر انسان به منافع آتش بنگرد، خوبیهای آن را بیش از بدیهایش می ‌بیند. همچنین است هر شیء دیگر که در این جهان وجود دارد. در همه این شرور، آدمی، خود را ملاک و معیار می ‌داند. اگر انسان، این معیار (خود) را کنار بگذارد، چیزی در عالم، شر نیست.
در ضمن اگر بپذیریم در عالم شری وجود دارد، این حقیقت را نمی ‌توانیم انکار کنیم که انسان می ‌تواند با تدبیر و عقل خود بر بسیاری از آنها فائق آید. زلزله،  ‌طوفان و سیل در طبیعت وجود دارد؛ ولی انسان می ‌تواند با ساختمانهای محکم و سیل ‌بند از خسارتهای آن جلوگیری کند. بسیاری از زیانهای طبیعی، نتیجه عملکرد نادرست آدمیان است و با اجتناب از آنها و دوری از گناهان، می ‌توان از این ضررها دوری جست. (۱۲)

اگر به عقیده بعضی، زلزله و سیلاب و آتشفشان و رعد و برق شر است، چگونه در بعضی مناطق و کشورها (مثل ژاپن که روی خط زلزله قرار دارد) بر اثر تدبیرهای کافی، خسارتی نه جانی و نه مالی در پی ندارد؛ اما در بعضی کشورها و مناطق دیگر، تلفات زیادی به بار می ‌آورد؟
معلوم می ‌شود که این امور در همه جا شر نیست و نسبی است و نسبیّتش به این معنا است که می ‌توان از شر بودن آن جلوگیری کرد. پس چه بهتر است که قضاوت خود را این قدر محدود نکنیم و با یک چشم به قضایای عالم ننگریم. وقتی بارش برف و باران، زندگی و رفت و آمد را سخت می ‌کند و هنگامی ‌ که ساختمان فرسوده ‌ای برای نوسازی ویران می ‌شود و برای رهگذران جز گرد و غبار، منفعتی به بار نمی ‌آورد، بسیاری از مردمان، این امور را شر و بلا می ‌دانند؛ اما چون اثر آن برف و باران حیاتبخش را در نظر بگیریم، یا به جای آن، بنای فرسوده، بنای عظیمی، مثل یک بیمارستان عام ‌المنفعه را مشاهده کنیم، تصدیق خواهیم کرد که این حوادث که در ظاهر و در یک بررسی کوتاه شر مطلق به نظر می ‌رسید، به واقع، خیر بزرگی است.

طرح یک سؤال

فرض را بر این بگذاریم که پذیرفتیم، سیل، زلزله، رعد و برق و ‌… همه از لوازم دنیای مادی و جزء جدایی ناپذیر آن و یا از اثرات اعمال انسانها است؛ اما در این میان، تکلیف آن افراد بی گناه چیست که بر اثر این حوادث کشته و یا دچار درد و رنج بسیار می ‌شوند؟ و یا تکلیف آن کودک نابالغی که بر اثر این حوادث از بین رفته چه می ‌شود؟

در جواب باید بگوییم: پروردگار، عادل است و به هیچ انسانی، کوچک ‌ترین ظلمی نمی ‌کند. از اینرو اگر در چنین مواردی به کسی آسیبی رسید که مستحق آن نبوده است، خداوند، عوض او را در آخرت خواهد داد. مرحوم سید مرتضی از بزرگان شیعه و کلام می ‌گوید: «هر دردی که از سوی خدای متعال به انسان عاقل و مکلف یا غیر مکلف مثل بچه برسد، خداوند، عوض آن را به او می ‌دهد ‌» (۱۳)

علامه حلی ‏رحمه ‏الله نیز می ‌گوید: «عدلیه بر این مطلب اتفاق دارند که اگر دردی از سوی خداوند به افراد مکلف و غیرمکلف برسد، بر خدای متعال، لازم است که عوض آن را به او بدهد؛ چرا که در غیر این صورت، ظالم بودن خداوند لازم می ‌آید ‌» (۱۴) پس عدل پروردگار، مستلزم آن است و ایجاب می ‌کند که گرفتاران و حادثه ‌دیدگان بی ‌گناه را از طریق پاداشهای اخروی و یا تخفیف در احکام یاری کند؛ همچنان ‌که حق تعالی در آیه ۱۵۶ سوره بقره می ‌فرماید: «وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَه.  ‌».؛ «و صابرین را بشارت بده، همانها که هنگامی مصیبتی به آنها می ‌ ‌رسد می ‌گویند: ما از خداییم و به سوی او باز می ‌گردیم. صلوات و رحمت پرودرگارشان برایشان باد…»

 

پی ‌نوشـــــــــــــت ‌ها:

(۱). الهیات شفا، ابوعلی سینا، دفتر نشر الکتاب، ۱۴۰۳ ق، مقاله هشتم، فصل ششم.
(۲). الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار الاربعۀ، ملا صدرا، المکتبۀ المصطفویه، ۱۳۸۶ ق، ج۷، ص۵۸.
(۳). ترجمه المیزان، سید محمد باقر موسوی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۱ ش، ج۱۳، ص۲۵۸.
(۴). تعلیقات فارابی، تحقیق و مقدمه جعفر آل یاسین، دار المناهل، ۱۴۰۸ ق، ص۴۶.
(۵). الهیات شفا، ص۴۲۱.
(۶). اعراف/۹۶.
(۷). رعد/۱۱.
(۸). بقره/۲۱۶.
(۹). اسفار اربعه، ملاصدرا، ج۷، صص۶۱ و ۱۰۶.
(۱۰). اندیشه اسلامی (۱)، جعفر سبحانی و محمدمحمد رضایی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ ش، صص ۱۲۵ و ۱۲۴.
(۱۱). ترجمه المیزان، ج۱۳، ص۲۶.
(۱۲). اندیشه اسلامی، جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی، ص۱۳۵.
(۱۳). الذخیره، سید مرتضی علم الهدی، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۴ ش، ص۲۳۹.
(۱۴). النور الملکوت، علامه حلی، انتشارات بیدار، ۱۳۸۱ ش، ص ۱۲۷.

درد و رنج

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.