بر چه اساسی فقها اعلام کردند که دیدن زنان بی حجاب در تلویزیون گناه نیست ؟

0 44

بنا به کدام آیه یا روایت فقها برداشت کردند که دیدن زنان بدون حجاب در تلویزیون (مثل فیلم و اخبارو…) اگر با قصد لذت نباشد گناه نیست؟

برای حرام و حلال های الهی باید دلیل و مدرکی از شرع مقدس باشد لذا در این مسئله از شرع دلیلی بر حرمت نیست و به همین دلیل مراجع هم حرام نکرده اند.
قرار نیست که برای همه حلال ها آیه و روایتی باشد بلکه همینکه دلیلی بر حرمت آن نیست نشان از حلیت ان است.
ما در فقه اصلی داریم به نام اصاله الحلیت که از قرآن و روایات گرفته شده است. معنای این اصل این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج هرگونه دخل و تصرفی را دارد. مگر در مواردی که دلیل بر منع وارد شده باشد . پس هرگاه در حلال یاحرام بودن چیزی شک کردیم با اجرای اصل حلیت حکم به حلال بودن آن می کنیم . مثلا نمیدانیم استعمال دخانیات حرام است یاحلال؟ با اجرای اصاله الحلیه حکم به حلیت آن میکنیم.

منبع : پرسمان قرآن 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.