منجى در آیین هندو کیست ؟

0 87

در مورد منجی در ایین هندو سخنانی وجود دارد که نشان از وجود منجی برای این آیین می باشد و ظهور خواهد کرد.

در کتاب "ماللهند" از کتاب‏های مقدس هندوها آمده است: "در اواخر دوره چهارم اهل زمین به فساد کشیده شده واکثر آنها کافر می‏شوند آنان معصیت‏های بزرگ را انجام داده وحاکم آنها افراد پست خواهد بود. مردم در آن روز به گرگ‏ها شبیه‏اند که همدیگر را می‏درند وغارت می‏کنند. کاهنان ومردان دین فاسد می‏شوند وحقّ با دزدان می‏شود وافراد باتقوا وزاهد را تحقیر می‏کنند… در آن زمان "برهمن‏کلا" یعنی مردی شجاع ودین‏دار ظهور می‏کند وزمین را با شمشیر برنده‏اش از مفسدین وپلیدی‏ها پاک کرده وافراد پاک وطاهر را حفظ خواهد نمود".(ماللهند، ص ۳۲۱.)

در کتاب "شاکمونی" آمده است: "حکومت ودولت جهانی به دست مردی از ذرّیه سیّد خلایق عالمیان "کشن" بزرگ ختم خواهد شد، او کسی است که بر کوه‏های شرق وغرب عالم حکومت خواهد کرد… وتمام ادیان الهی، یک دین خواهد شد، او که اسمش قائم وعارف باللَّه است، دین خدا را احیا خواهد نمود".(بشارت العهدین، ص ۲۴۲ ؛ بشاره الظهور، ص ۱۷.)

ودر کتاب "وشن جوک" از کتاب‏های هندوها آمده است: "ودر آخرالزمان زمین به دست مردی خواهد افتاد که خداوند متعال را دوست دارد واو از خواص بندگان خداست. نام او "فرخنده وخجسته" است. (همان، ص ۲۷۲ ؛ بشاره الظهور، ص ۱۸.)
ودر کتاب "باسک" از کتاب‏های هندوها آمده است: "دوره آخرالزمان به حکومت حاکم عادلی ختم خواهد شد که رهبر ملائکه وجنّ وانس است. حق با اوست . او بر دریا وخشکی وکوه‏ها سیطره پیدا می‏کند واز آنچه در آسمان‏ها وزمین است خبر می‏دهد وکسی بزرگ‏تر از او متولد نشده است".(بشاره الظهور، ص ۱۸.)
در کتاب "أوپانیشاد" آمده است: "این مظهر (ویشنو) در آخرالزمان ظهور می‏کند در حالی که بر اسبی سفید سوار وبه دست او شمشیری برهنه است، وبه ماننده ستاره دنباله‏دار می‏درخشد وهمه افراد پست را به هلاکت می‏رساند وزندگی نوینی را برپا کرده وطهارت وپاکی را بر می‏گرداند".(اوپانیشاد، ص ۷۳۷.)

منبع : پرسمان قرآن 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.