علت نام‌گذاری کتاب شهید اول به «لمعه» و شهیدثانی به«الروضه البهیه» چیست؟

0 394

علت نام‌گذاری کتاب شهید اول به « لمعه » و کتاب شهید ثانی در شرح لمعه به «الروضه البهیه» چیست؟

«روضه» در لغت به معنای زمینی است که دارای سبزه و گیاه باشد. همچنین به معنای باغ زیبا آمده است.[۱]
«بهیه» از ریشه «بهو» یا «بهی» به معنای چیز زیبایی که دارای ارزش و قیمت باشد و زیبایی آن چشم را پر کند.[۲] بنابراین «الروضه البهیه» که صفت و موصوف هستند یعنی باغ و بستان زیبایی که دارای ارزش بوده و زیبایی آن چشم را پر می‌‌کند.
« لمعه » از ماده «لمع» به معنای نور و درخشش و روشنایی است.[۳] همچنین به معنای قطعه زمینی است که گیاهش خشک شده باشد و در وسط سبزه‌ها می‌‌درخشد و خودنمایی می‌کند».[۴]
وجه تسمیه این کتاب به « لمعه » و شرح آن به «الروضه البهیه» نیز بدین مناسبت است که مطالب آن، چون احکام شریعت است، دارای ارزش و بهای زیادی بوده و همچنین از جهت زیبایی محتوا نیز اعجاب بر انگیز و خیره کننده چشم است و مانند برقی نورش دارای درخشش می‌باشد.

__________________

[۱]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۷، ص ۱۶۲، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
[۲]. «و البهی الشی‏ء ذو البهاء مما یملأ العین روعه و حسنه. بها یبهى، و بهو یبهو بهاء»؛ فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۴، ص ۹۷، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
[۳]. لسان العرب، ج ‏۸، ص ۳۲۴.
[۴]. همان، ص ۳۲۵؛ طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، محقق، حسینی، سید احمد، ج ۴، ص ۳۸۸، تهران، کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.

 

منبع : اسلام کوئست

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.