چرا امامان بیش از چهار زن داشتند ؟

0 40

هیچ کدام از امامان(ع) در یک زمان بیش از چهار همسر نداشتند. 
همان گونه که در پاسخ به سؤال قبلی بیان شد، با توجه به اوضاع و واقعیت ها چند همسر گزینی مردان از ضرورت های اجتماعی آن زمان بود و اسلام به گونه ای آن را مشروع شمرد. امامان(ع) در همین چارچوب عمل می کردند. 
با توجه به ضرورت ها و مصلحت ها برخی از امامان(ع) چهار همسر داشتند، مانند امام علی(ع) البته بعد از رحلت حضرت زهرا(س) . در زمان حضرت زهرا(س) حضرت علی(ع) همسر دیگری اختیار نکرد، و برخی امامان، کمتر از چهار همسر داشتند. همان گونه که در حکمت های ازدواج های پیامبر(ص) گذشت، آن حکمت ها در ازدواج های امامان(ع) نیز هست. افزون بر آن، ازدواج های امامان(ع) گاهی به جهت خوف از حکومت بود، مانند ازدواج امام هشتم(ع) با "ام حبیبه" دختر مأمون عباسی، نیز ازدواج امام جواد(ع) با "ام فضل" دختر مأمون عباسی. 
گاهی علت ازدواج های امامان(ع) روش تربیتی و بها دادن به زیردستان و طرد امتیازات جاهلی است، مانند ازواج امام سجاد(ع) با کنیزی که اوّل او را آزاد کرد، سپس به عقد خود در آورد که "عبدالملک مروان" به حضرت خرده گرفت که چرا فردی از بزرگ خاندان قریش با یک کنیز آزاده شده ازدواج نموده است. حضرت فرمود: "اسلام تفاخرات جاهلی را لغو نموده است".(1) 
متأسفانه برخی از دشمنان نسبت های ناروایی در امر ازدواج به بعضی از امامان داده، مثلاً گفته اند: امام حسن(ع) خیلی زن می گرفت و طلاق می‌داد! این تهمت ها نادرست است و می توانید در این مورد به کتاب حقایق پنهان اثر احمد زمانی، صفحات ۳۳۱ تا ۳۵۳ مراجعه نمایید. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.