چرا کلید بهشت نماز است؟

0 28

در کتاب عوالی اللئالی از پیامبر(ص) نقل شده است: "مفتاح الجنه الصلاه".(1) 
باز فرمود: "الصلاه عمود الدین فَمن ترکها فقد هدم الدین؛(۲) نماز ستون دین است. هر کس آن را انجام ندهد، دین خود را از بین برده است". 
با توجه به این روایت که نماز را ستون دین دانسته، اگر ستون خراب شود، خانه فرو می ریزد و با توجه به تعبیر قرآن که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد، می توان متوجه شد که چرا نماز کلید بهشت است. 
از طرف دیگر اصل و هدف آفرینش انسان برای بندگی است و در سایه پرستش خدا است که انسان به کمال و مقام قرب الهی می رسد. می توان گفت که نماز بهترین صورت اظهار عبودیت است. هم چنین اصل پرستش و نیایش در وجود هر انسان قرار دارد. اگر انسانی این حقیقت را در وجود خود نادیده گیرد، نمی تواند به حقایق دیگر جهان هستی از جمله حقیقت زندگی دست یابد. نماز پیدا کردن این حقیقت در وجود خویشتن و باور نمودن آن و قرار دادن خویشتن در مسیر نیکی ها و پرهیز از زشتی ها، سپس کلید دروازه نیکی ها و امور لذت بخش نماز است. 
پی نوشت ها: 
۱. عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۳۲۳. 
۲. همان. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.