چرا سجده بر مأکولات و ملبوسات صحیح نیست ؟

0 36

 قلت‌ لابی‌ عبدالله‌(ع‌) اخبرنی‌ عما یجوز السجود علیه‌ و عما لایجوز 
قال‌ السجود لایجوز الا علی‌ الارض‌ او ما انبتت‌ الارض‌ الا ما اکل‌ او لبس‌،فقلت‌ له‌ جعلت‌ فداک‌ ما العله‌ فی‌ ذلک‌ قال‌ لان‌ السجود هو الخضوع‌ لله‌عزوجل‌ فلاینبغی‌ ان‌ یکون‌ علی‌ ما یؤکل‌ و یلبس‌ لان‌ ابنا الدنیا عبید ما یاکلون‌و یلبسون‌ و الساجد فی‌ سجوده‌ فی‌ عباده‌ الله‌ تعالی‌ فلاینبغی‌ ان‌ یضع‌ جبهته‌فی‌ سجوده‌ علی‌ معبود ابناء الدنیا الذین‌ اغتروا بغرورها و السجود علی‌الارض‌ افضل‌ لانه‌ ابلغ‌ فی‌ التواضع‌ و الخضوع‌ لله‌ عزوجل‌. 
به‌ امام‌ صادق‌(ع‌) گفتم‌ خبر بده‌ به‌ من‌ از آن‌چه‌ که‌ سجده‌ بر آن‌ جایز است‌ وجایز نیست‌ فرمودند: سجده‌ باید بر زمین‌ و آنچه‌ که‌ از زمین‌ می‌روید باشدمگر این‌ که‌ از ماکولات‌ و ملبوسات‌ باشد گفتم‌: فدایت‌ گردیم‌ علت‌ این‌ که‌ برماکولات‌ و ملبوسات‌ نمی‌شود سجده‌ کرد چیست‌؟ 
فرمودند: چون‌ سجده‌ خضوع‌ است‌ برای‌ خداوند و سزاوار نیست‌ که‌ برماکول‌ و ملبوس‌ سجده‌ شود چون‌ دنیا دوستان‌ عبید آنچه‌ که‌ می‌خورند ومی‌پوشند می‌باشند و کسی‌ که‌ برای‌ خداوند سجده‌ می‌کند سزاوار نیست‌ که‌پیشانی‌ خود را برای‌ سجده‌ بر معبود دنیا پرستان‌ مغرور قرار دهند و سجده‌ برزمین‌ افضل‌ است‌ چون‌ تواضع‌ و خضوع‌ را بهتر می‌رساند. 
اگر به‌ فرموده‌ امام‌ توجه‌ شود امام‌ در جواب‌ کسی‌ که‌ سؤال‌ می‌کند چرانباید به‌ ماکولات‌ و ملبوسات‌ سجده‌ کرد، ضمن‌ تعریف‌ سجده‌ ـ که‌ عبارت‌است‌ از خضوع‌ برای‌ خداوند و معرفی‌ اهل‌ دنیا که‌ عبید ماکولات‌ و ملبوسات‌خود هستند ـ می‌فرماید: کسی‌ که‌ می‌خواهد برای‌ خداوند سجده‌ کند سزاوارنیست‌ که‌ بر معبود اهل‌ دنیا سجده‌ کند و بهترین‌ چیز برای‌ سجده‌ و نشان‌ دادن‌خضوع‌ زمین‌ است‌. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.