چه فرقی بین طریقت و شریعت است؟

0 58

لطفا طریقت و شریعت رو تعریف می کنید؟
و سپس فرق بین اونها رو هم میگید؟

در رابطه با تعریف شریعت و طریقت عرفا تعاریف متفاوتی ارائه فرموده اند که شالوده و ماحصل تعاریف این است که « شریعت مراعات ظاهر احکام را می گویند و طریقت مراعات باطن احکام را » یعنی شریعت راهی است که انسان را به طریقت و حقیقت رهنمون می سازد . فلذا وجه نام گذاری شریعه فرات همین است چون شریعه راهی است که به طریقت ( فرات ) متصل می شود . فلذا لازمه رسیدن به طریقت ، عبور از شریعت است و شریعت چیزی جز عمل نمودن به دستورات دین نیست .

برخی تعاریف بزرگان را جهت اطلاع عرض می کنم:

بعضی گفته اند: شریعت احکام ظاهر و اعمال راجع به تن است، و طریقت آداب باطن و راجع به دل، شریعت آراستن ظاهر است به طاعت و عبادت، طریقت پاکیزه نمودن باطن است به اخلاق پسندیده و دوستی و یاد خدا و روشن ساختن دل به شناختن او، و حقیقت غایت نهائی طریقت و وصول به حق است.

بعض دیگر بزرگان عرفاء و صوفی گفته اند: شریعت همچون شمعی است که راه را نشان می دهد و آن عبارت از احکام و دستوراتی است که رعایت آنها انسان را به طرف کمال می کشاند پس فائده شریعت راهنمائی است و بس. و راهروی به طرف کمال طریقت است. و نهایت طریقت و غایت سلوک، وصول به حقیقت است. بطور مثال: شریعت، علم طب است که دوای هر دردی در آن ذکر شده است. و به کار بردن دوا و دستورات و پرهیز کردن به موجب علم طب طریقت است. و رهائی یافتن از آلام و اسقام و وصول به صحت ابدی، حقیقت است.

حضرت امام (ره) در تعلیقه بر شرح فصوص چنین مى‏فرمایند: «طریقت» و «حقیقت» جز از راه «شریعت» حاصل نخواهند شد، زیرا ظاهر راه باطن است… کسى که چنین مى‏بیند که با انجام تکلیفهاى الهى باطن براى او حاصل نشد، بداند که ظاهر را درست انجام نداد. و کسى که بخواهد به باطن برسد بدون راه ظاهر، مانند برخى از صوفیان عوام، او هیچ دلیلى از طرف خداوند ندارد.

منبع: پرسمان قرآن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.