ثابت های بنیادین فیزیک مظهر قدرت خدا

0 633

ثابت های بنیادین فیزیک مظهر قدرت خدا

روزی خورشچف(رئیس اتحاد جماهیر شوروی سابق)در حزب کمونیست اعلام کرد که خدایی نیست اگه بود ما هم می دیدیم. با اعلام این مطلب گروهی از دانشمندان روسی را مامور اثبات علمی نظریه انکار خدا کردند.این دانشمندان کمونیست شروع به پی گیری های علمی خود نمودند تا اینکه بعد از مدتی دست از کار کشیده وبه کلیسا پناهنده شدند فکر می کنید چرا؟ این دانشمندان گفتند که مابه اندازه گیری های دقیق و محاسبات ریاضی شگفت آوری در عالم خلقت رسیدیم که تحت عنوان  ثابت های بنیادین فیزیک مطرح هستند چگونه وجود قدرتی ما فوق را انکار کنیم که از ترس همه وجودمان می لزد.این ثابت های فیزیکی نشان از حقیقت خدای دارد که بزرگترین اجرام کهکشان با دور ترین فاصله ها (۲۰۰میلیون سال نوری) تا ریز ترین ذرات اتم چاره ای غیر از اطاعت قوانین بنیادی جهان آفرینش خدا ندارند برای گستره عظیم قدرت وعلم بی نهایتش حدی را نمی توان تصور کرد .

اگر یک کتاب فیزیک و یا یک مقاله فیزیک را مورد مطالعه قرار دهیم، اغلب به فرمولها و روابط ریاضی برخورد می‌کنیم که در آنها کمیت‌هایی وجود دارند که ثابت بوده و اصلا تغییر نمی‌کنند. لذا این کمیت‌ها را ثابت‌های فیزیکی می‌گویند. بعنوان مثال اگر در رابطه ای به سرعت نور اشاره شده باشد، این کمیت تعدادی ثابت است که اصلا تغییر نمی‌کند.

انواع ثابت‌های بنیادی فیزیک

* ثابت جهانی گرانش
این ثاتب بنیادی در روابط با نماد G نشان داده می‌شود و تعداد آن برابر G=6.672×10-11Nm2/Kg2 است.

* سرعت موج الکترومغناطیسی در خلا
این کمیت نیز با نماد C در روابط نوشته می‌شود و مقدار آن برابر C=2.998x108m/s است.

* جرم سکون پروتون
مقدار این کمیت برابر ۱.۶×۱۰-۲۷Kg است.

* جرم سکون الکترون
تعداد این ثابت نیز برابر ۹.۱۱×۱۰-۳۱Kg است.

* شعاع متوسط زمین که معمولا در روابط به کار می‌رود مقدار ۶۳۷۰Kg است.

شما به دنبال این مطالب هستید:

* ثابت کوانتومی پلانک
این مقدار ثابت با نماد h نشان داده می‌شود و تعداد آن برابر h=6.634×10-34 است.

* جرم زمین
مقدار جرم زمین برابر ۵.۹۷۶×۱۰۲۴ است.

* ثابت مغناطیسی فضای تهی
این مقدار ثابت که با نماد ’K نمایش داده می‌شود برابر K’=۱۰-۷N/A2 است.

* یکای بنیادی بار
این تعداد که در روابط با نماد e نمایش داده می‌شود دارای تعداد e=1.602×10-19 است.

* ثابت الکتریکی فضای تهی
این کمیت که با نماد K نشان داده می‌شود برابر K=9.987x109Nm2/c2 است.

* ثابت گاز بولتزین
این کمیت نیز با نماد K در روابط نوشته می‌شود و تعداد آن K=1.38×10-23J/mjck

* شتاب ناشی از گرانش بر روی زمین
این کمیت نیز با نماد g در روابط ظاهر می‌گردد و مقدار آن g=9/81m/s2 است.

حال سوال این است که ثابت های بنیادی فیزیک خود به خود وتصادفی به وجود آمده اند؟

جواب خیر تصادفی در کار نیست زیرا از بزرگترین اجرام کهکشان با دور ترین فاصله ها (۲۰۰میلیون سال نوری) تا ریز ترین ذرات اتم چاره ای غیر از اطاعت قوانین بنیادی جهان آفرینش ندارند.
واینکه این ثابتها طوری دقیق تنظیم شده که ثبات عالم را به همراه دارد یعنی اگر زره ای این ثابت ها در گوشه ای از عالم تغییر کند کل عالم بهم می ریزد.
حال از منکرین خالق هستی سوال می شود که کدام ابر نیروی فوق هوشمند وجودارد که بتواند تمام عالم را چنین عالمانه وقدرت مندانه پابر جا نگه دارد تمام عالم خلقت نشانه های خداست .

 

سرعت نور

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.