چراخاوند گناه توبه کار را به نحوکامل نمی پوشاند؟

0 47

چرا خداوند گناه شخص توبه کننده را به نحو کامل نمی پوشاند به طوریکه حتی از حافظه ی انسان ها در این دنیا هم پاک شود ؟

ابتدا باید عرض شود که گناهان به دو دسته حق الله و حق الناس تقسیم می شوند . بخشش گناهان توسط خداوند صورت می گیرد اما در مورد گناهانی که از حق الناس پدید می آید ، رضایت فرد دیگر هم شرط بخشش خداوند است.
مطلب بعدی این است که افشای گناهان توسط خود فرد ، گناهی دیگر است و فرد گناه کار نباید گناهانش را علنی کند .
در مورد اینکه خداوند پس از توبه ، گناه را می بخشد و حتی از حافظه ی فرشتگان نیز پاک می کند ، چرا این اتفاق برای انسان های دیگر در این دنیا نمی افتد باید عرض کرد که این امر با اراده و اختیار انسان های دیگر منافات دارد . زیرا در این فرض فردی که طبق توانایی هایی که خداوند به او اعطا کرده باید حوادث گذشته خود را به یاد بیاورد (حادثه ای که گناه بوده است) اگر خداوند بخواهد به خاطر رحمت خود گناهان را از حافظه انسان های دیگر پاک کند ، این کار با حکمت خداوند که به بشر قدرت و اختیار ، اعطا کرده است ، منافات دارد . فلذا خداوند این کار را انجام نمی دهد .
از سوی دیگر محرومیتی که به خاطر برخی گناهان برای انسان حاصل میشود ، نتیجه خود عمل گناه است و امری قراردادی نیست تا بخواهد با اراده الهی رفع بشود . به طور مثال اگر فردی انگشت خود را قطع کند ، از باب اینکه به بدن خود ضرر زده است مرتکب گناه شده است ولی با توبه کردن از این گناه ، انگشت قطع شده باز نمی گردد زیرا نتیجه قطع انگشت از دست دادن آن است و به خاطر توبه تنها عقوبت الهی منتفی میشود .

منبع: پرسمان قرآن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.