آیا دعای دعانویس بخت و سرنوشت کسی را تغییر میدهد؟

0 570

آیا دعای دعانویس بخت و سرنوشت کسی را تغییر میدهد؟

سرنوشت انسان ها در دست خدا و در گرو عمل او است و این که بخت کسی را بسته اند، اعتقادی عوامانه و مردود است. انسان ها به دلایل خاص و بعضاً نامعلوم، در طول زندگی خود دچار تحوّلاتی می شوند که در عالم خلقت امری طبیعی و متداول به نظر می رسد. بعضی دارای همسر خوب و زندگی مرفه می شوند و بعضی کاملاً برعکس و بعضی بسیار دیر ازدواج می کنند و بعضی دیگر چنین موقعیتی را پیدا نخواهند کرد. آداب و رسوم، اوضاع متفاوت زندگی، ناهمخوانی خانواده ها و زندگی ماشینی و مدرن امروزی که سطح توقعات را بسیار بالا برده و اوضاع نابسامان اقتصادی گاهی حق هر گونه انتخابی را از انسان سلب می کند.

در عین حال دعال خوب که از اولیای الهی صادر شود و نیز دعای پدر و مادر در حق فرزند و نیز دعای معلم در به دست آوردن توفیقات تأثیر حتمی دارد. ولی دعایی که دعانویس علیه افراد انجام می دهند و یا آن که دعای ایشان سبب تفرقه قلب ها می شود اگر چه در مقطع خاصی ممکن است تأثیر گذار باشد، ولی نمی تواندزیان جدّی وارد کند. خداوند در قرآن بعد از بیان این که قوم یهود از دو فرشته،‌وسایلی را یاد گرفتند و با آن قصد می کردند که میان مرد و همسرش تفرقه ایجاد کنند؛ می فرماید: ولی هیچ گاه نمی توانند بدون اجازه خداوند به انسان زیان برسانند.۱
عمل، سرنوشت انسان ها را تعیین می کند: “پس هر کسی هموزن ذرّه ای، کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کسی هموزن ذرّه ای، کار بد کرده آن را می بیند”.۲
پس در نتیجه دعای سوء و دعایی که روی حسادت و لجاجت باشد، هرگز نیم تواند تقدیر را بر هم زند.

۱ بقره (۲) آیه‌۱۰۲.
۲ زلزال (۹۹) آیه ۷ و ۸.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

اقسام تعویذ

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.